Frances FITZGERALD Frances FITZGERALD
Frances FITZGERALD

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Irlanda - Fine Gael Party (Irlanda)

Propuneri de rezoluție Frances FITZGERALD

Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Contact

Bruxelles

Strasbourg