Frances FITZGERALD Frances FITZGERALD
Frances FITZGERALD

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Irlanda - Fine Gael Party (Irlanda)

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz Frances FITZGERALD

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă

26-06-2020 ECON_AD(2020)650729 PE650.729v03-00 ECON
Henrike HAHN

AVIZ referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții – raportul anual 2019

07-02-2020 ECON_AD(2020)643215 PE643.215v02-00 ECON
Bas EICKHOUT

Contact

Bruxelles

Strasbourg