Vera TAX Vera TAX
Vera TAX

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membră

Țările de Jos - Partij van de Arbeid (Țările de Jos)

Data nașterii : , Venlo

Explicații scrise ale votului Vera TAX

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Fondul pentru o tranziție justă (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis) NL

16-09-2020

Deze week stemde het Europees Parlement over het Just Transition Fund, het fonds voor een rechtvaardige energietransitie. Dit Fonds voor een rechtvaardige transitie is onderdeel van de Europese Green Deal en is bedoeld voor regio’s die sociaaleconomisch het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een koolstofarme economie. De energietransitie moet niet alleen eerlijk, maar vooral ook sociaal gebeuren. Het geld uit het JTF moet volgens de PvdA-Eurodelegatie worden ingezet voor het om- en bijscholen van werknemers zodat ze gemakkelijker aan de slag kunnen in nieuwe duurzame sectoren. Fossiele brandstoffen zoals aardgas horen niet in het JTF thuis omdat het niet duurzaam, noch kostenefficiënt is. Bovendien is het budget van het Fonds voor een rechtvaardige transitie zodanig beperkt dat wij van mening zijn dat het geld alleen naar echt duurzame alternatieven mag gaan. Om die reden hebben wij ons als delegatie onthouden tijdens de stemming over het Fonds voor een rechtvaardige transitie.

Măsuri specifice menite să ofere o flexibilitate excepțională pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19 NL

17-04-2020

Ik heb vóór het investeringsinitiatief coronavirusrespons plus gestemd.
Europa heeft te maken met een gezondheidscrisis van ongekende omvang. Het is nog lastig in te schatten hoe lang deze crisis gaat duren en hoe het virus zich verder verspreidt. We leven allemaal in tijden van grote onzekerheid. De gevolgen zullen in ieder geval desastreus zijn, zowel voor de volksgezondheid als voor de economie. Lidstaten hebben daarom op korte termijn behoefte aan liquide middelen, om medische producten, krediet voor het midden- en kleinbedrijf en maatregelen op de arbeidsmarkt te kunnen financieren.
Door CRII+ kunnen lidstaten hun cohesiefondsen voor deze doeleinden inzetten. Hiervoor is een hoge mate van flexibiliteit in de bestedingsvoorwaarden nodig. Lidstaten mogen (tijdelijk in verband met de coronacrisis) volledige medefinanciering aanvragen en schuiven met geld tussen de verschillende fondsen en regio’s. Hierdoor kunnen lidstaten het geld op korte termijn gericht inzetten in de gebieden die het hardst zijn getroffen door het virus.

Normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare NL

26-03-2020

Europese luchthavens voorspellen een verlies van 67 miljoen passagiers in het eerste kwartaal van 2020 door de coronacrisis. En toch moeten zogenaamde “spookvluchten” zonder passagiers vliegen vanwege de toewijzing van slots op luchthavens (jaarlijks) en de daarbij behorende verplichting dat 80 % gevlogen moet worden op deze route. Deze verplichting heeft ten tijde van de coronacrisis catastrofale gevolgen voor het milieu en voor de luchtvaartmaatschappijen. Dit moeten wij in Europa voorkomen! Er moet dus een tijdelijke uitzondering mogelijk gemaakt worden zodat luchtvaartmaatschappijen geen lege vluchten meer hoeven te laten vliegen. De crisis zal nog minstens tot het einde van het zomerseizoen voelbaar zijn voor luchtvaartmaatschappijen. Daarom steun ik het voorstel voor een tijdelijke uitzondering van de slotsregeling tot met 24 oktober 2020.

Măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus] NL

26-03-2020

De coronacrisis vraagt om aangepaste regelgeving, snelheid in besluitvorming en financiële ruimte. Het is daarom goed dat de openstaande structuurfondsen à 37 miljard euro zo snel mogelijk beschikbaar worden gesteld voor de regio’s en sectoren die het hardst getroffen worden door het virus: de gezondheidszorg, het mkb en de arbeidsmarkt. Ziekenhuizen hebben te kampen met ernstige tekorten aan medische producten zoals mondkapjes, ondernemers kunnen hun personeel niet meer doorbetalen en zelfstandigen zitten zonder opdrachten thuis. We merken allemaal de directe gevolgen van corona in onze omgeving. Deze 37 miljard zal de coronacrisis niet oplossen, maar is alvast een eerste stap in de goede richting.
Daarom heb ik vóór het Commissievoorstel van het Investeringsinitiatief Coronavirusrespons gestemd.

Asistența financiară acordată statelor membre și țărilor care negociază aderarea la Uniune afectate grav de o situație de urgență majoră în domeniul sănătății publice NL

26-03-2020

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een uitzonderlijke noodsituatie op het Europese continent. Solidariteit met de lidstaten en toekomstige lidstaten die het zwaarst getroffen worden is nu heel belangrijk. Het is dan ook goed dat we het Europees Solidariteitsfonds dat bestaat voor financiële hulp bij natuurrampen nu verbreden en het geld ook beschikbaar stellen voor lidstaten die zijn getroffen door rampen op het gebied van de volksgezondheid. 800 miljoen euro is hierdoor beschikbaar gekomen.
Ik stem daarom vóór dit voorstel.

Aderarea UE la Convenția de la Istanbul și alte măsuri de combatere a violenței bazate pe gen (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) EN

28-11-2019

Today I voted in favour of the S&D resolution on the EU accession to the Istanbul Convention, because it is about time that all EU Member States ratify and implement the convention. We cannot stand by and watch while one in three women still experience some form of violence in their lives. Member States need to combat this in every possible way, including allocating adequate financial and human resources to preventing and combating violence against women, as well as to the protection of victims.

Contact

Bruxelles

Strasbourg