Miroslav ČÍŽ Miroslav ČÍŽ
Miroslav ČÍŽ

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membru

Slovacia - SMER-Sociálna demokracia (Slovacia)

Data nașterii : , Bratislava

Prima pagină Miroslav ČÍŽ

Membru

INTA
Comisia pentru comerț internațional
DCAR
Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE
D-RU
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia

Membru supleant

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
AFCO
Comisia pentru afaceri constituționale
D-CN
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Activități recente

OPINION on A New Industrial Strategy for Europe EN

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Markus BUCHHEIT

Noul CFM, resursele proprii și planul de redresare SK

15-05-2020
Explicații scrise ale votului

. – V tomto uznesení EP konkretizuje ako by mal vyzerať balík ozdravných opatrení po koronavíruse. Jeho hlavnou požiadavkou je, aby bol založený na potrebách občanov a aby sa opieral o dlhodobý rozpočet Únie. Je však potrebné, aby finančné prostriedky na Ozdravný plán išli nad rámec pôvodne plánovaných výdavkov VFR, aby neboli ohrozené existujúce a budúce programy EÚ. Keďže stredobodom stratégie hospodárskej obnovy majú byť občania, nesmie sa zabúdať ani na sociálny rozmer zameraný na riešenie sociálnych a hospodárskych nerovností a potrieb osôb, ktoré boli najsilnejšie zasiahnuté dosahmi koronakrízy. Parlament požaduje, aby Fond pre obnovu a transformáciu mal k dispozícii dva bilióny eur a bol financovaný pomocou dlhodobých účelových dlhopisov obnovy zaručených rozpočtom EÚ. Je potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi poskytovaním úverov a grantov a zabezpečiť, aby boli financie rozdelené spravodlivo medzi všetky členské štáty.

Acordarea de asistență macrofinanciară partenerilor vizați de politica de extindere și de vecinătate în contextul pandemiei de Covid-19 SK

15-05-2020
Explicații scrise ale votului

Týmto hlasovaním schválil EP návrh na poskytnutie pôžičiek pre desať krajín, ktoré sa nachádzajú v susedstve EÚ a ktorých ekonomiky v dôsledku koronakrízy upadli do recesie. Európska únia prejavuje solidaritu so svojimi partnerskými krajinami poskytovaním pôžičiek počas nadchádzajúcich 12 mesiacoch. Ide hlavne o krajiny Východného partnerstva a ďalšie strategicky dôležité krajiny.

Contact

Bruxelles

Strasbourg