Miroslav ČÍŽ Miroslav ČÍŽ
Miroslav ČÍŽ

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membru

Slovacia - SMER-Sociálna demokracia (Slovacia)

Data nașterii : , Bratislava

Prima pagină Miroslav ČÍŽ

Membru

INTA
Comisia pentru comerț internațional
DCAR
Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE
D-RU
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia

Membru supleant

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
AFCO
Comisia pentru afaceri constituționale
D-CN
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Activități recente

Siguranța centralei nucleare de la Ostroveț, Belarus (B9-0109/2021) SK

11-02-2021
Explicații scrise ale votului

Parlament v tomto uznesení vyjadril znepokojenie obavy pokiaľ ide o bezpečnosť jadrovej elektrárne v Ostrovci a jej predčasným uvedením do prevádzky, nakoľko nespĺňa najvyššie medzinárodné normy. Vyzval Bielorusko, aby čím skôr zabezpečilo súlad s medzinárodnými normami v oblasti jadrovej a environmentálnej bezpečnosti a ukončilo selektívne uplatňovanie noriem. V tejto súvislosti Parlament požaduje, aby Európska Komisia spolupracovala s bieloruskými orgánmi na odložení spustenia elektrárne, kým nebudú plne implementované všetky odporúčania EÚ vyplývajúce zo záťažových testov a kým nebudú zavedené všetky potrebné zlepšenia bezpečnosti.

Situația umanitară și politică în Yemen (B9-0119/2021) SK

11-02-2021
Explicații scrise ale votului

Situácia v Jemene je dlhodobo zlá, vojenský konflikt trvajúci od marca 2015 doviedol krajinu do obrovskej humanitárnej krízy, množstvo ľudí prišlo o život a mnoho obyvateľov bolo vysídlených v rámci krajiny. Až 50 000 ľudí v Jemene žije na pokraji hladomoru a ak sa situácia nezmení, očakáva sa, že sa toto číslo strojnásobí do polovice roka 2021. Parlament veľmi dôrazne odsúdil násilie v Jemene a vyzval na riešenie konfliktu nie vojenskou ale mierovou cestou prostredníctvom rokovaní pod vedením Jemenčanov. Všetky strany by mali prispieť k tomu, aby sa humanitárna pomoc a iný potrebný tovar dostali rýchlo k obyvateľom a aby mali prístup k zdravotníckym zariadeniam. V uznesení Parlament tiež vyzýva všetkých účastníkov konfliktu, aby dodržiavali záväzky vyplývajúce z medzinárodného humanitárneho práva a prestali zhoršovať aktuálnu humanitárnu situáciu a víta záväzok EÚ, že posilní humanitárnu pomoc pre Jemen v roku 2021.

Situația din Myanmar/Birmania (B9-0116/2021) SK

11-02-2021
Explicații scrise ale votului

Po desiatich rokoch demokracie prebrala začiatkom februára moc v Mjanmarsku armáda, ktorá vyhlásila núdzový stav a zatkla viacero členov vládnej strany Národná demokratická liga. EP v tomto uznesení dôrazne odsudzuje vojenský prevrat a požaduje rešpektovanie výsledkov demokratických volieb z novembra 2020. Aby nebol ohrozený demokratický pokrok krajiny je potrebné obnoviť civilnú vládu, ukončiť núdzový stav a prepustiť nelegálne zatknuté osoby. Parlament so znepokojením pozoruje zásahy armády proti médiám a zástupcom občianskej spoločnosti, ako aj pokusy o obmedzovanie občianskych a ľudských práv v krajine a vyzýva Mjanmarské autority na začatie slobodného a spravodlivého procesu vypracovávania novej ústavy v spolupráci s občanmi s cieľom nastoliť skutočnú demokraciu. EÚ a členské štáty by mali podniknúť kroky na zabránenie nezákonného vývozu tovaru z Mjanmarska z ktorého by profitovala armáda.

Contact

Bruxelles

Strasbourg