Milan UHRÍK Milan UHRÍK
Milan UHRÍK

Deputați neafiliați

Slovacia - Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (Slovacia)

Prima pagină Milan UHRÍK

Membru

LIBE
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
D-TR
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Membru supleant

AFET
Comisia pentru afaceri externe
D-RU
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Activități recente

Acordarea de asistență macrofinanciară partenerilor vizați de politica de extindere și de vecinătate în contextul pandemiei de Covid-19 SK

15-05-2020
Explicații scrise ale votului

Hlasoval som proti predmetnej makrofinančnej pomoci vybraným partnerským štátom mimo EÚ. Ide o 3 miliardy eur, ktoré budú vyplatené v dvoch fázach, prvá fáza bude vyplatená okamžite po schválení predmetného uznesenia a druhá splátka bude uvoľnená po splnení podmienok, ktoré si určí EÚ. V súčasnosti nie sú tieto podmienky pomoci presne známe, čo vyvoláva mnohé pochybnosti. Medzi podporované krajiny je zaradené aj Kosovo, ktorého nezávislosť Slovenská republika a viaceré ďalšie európske štáty do tohto momentu neuznali.

Măsuri temporare pentru operarea serviciilor aeriene SK

15-05-2020
Explicații scrise ale votului

Sektor letectva má pre Európsku úniu strategický význam. Zároveň má zásadný prínos pre celú ekonomiku, zamestnanosť a úspešnosť cestovného ruchu v Únii. Každé euro investované v sektore letectva generuje v celkovom hospodárstve tri eurá a každé nové pracovné miesto v letectve prináša tri ďalšie v iných sektoroch. Vzhľadom na významný prínos sektora letectva môže mať vplyv pandémie COVID-19 na toto odvetvie ďalekosiahle dôsledky na dlhé obdobie. Hlasoval som za prijatie tohto návrhu, pretože súhlasím s dočasnou úpravou viacerých ustanovení právnych predpisov v oblasti letectva tak, aby Komisia a vnútroštátne orgány mohli ľahšie riešiť negatívne dôsledky pandémie COVID-19.

Măsuri temporare în ceea ce privește validitatea certificatelor și licențelor (omnibus) SK

15-05-2020
Explicații scrise ale votului

Podporil som návrh kladným hlasovaním, keďže pandémia COVID-19 a následná kríza verejného zdravia predstavujú bezprecedentnú výzvu pre členské štáty a veľkú záťaž pre vnútroštátne orgány, občanov Európskej únie a hospodárske subjekty, ale najmä na odvetvia dopravy. Súhlasím, že je nevyhnutné stanoviť špecifické a dočasné opatrenia na obnovenie a predĺženie platnosti niektorých osvedčení, preukazov a povolení a odložiť určité kontroly a výcvik v oblasti cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy či ochrany námornej dopravy. Tieto mimoriadne okolnosti nebolo možné predpokladať v čase prijatia relevantných právnych predpisov Únie.

Contact

Bruxelles

Strasbourg