Milan UHRÍK Milan UHRÍK
Milan UHRÍK

Deputați neafiliați

Slovacia - Independent (Slovacia)

Prima pagină Milan UHRÍK

Membru

LIBE
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
D-TR
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Membru supleant

AFET
Comisia pentru afaceri externe
D-RU
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Activități recente

Siguranța centralei nucleare de la Ostroveț, Belarus (B9-0109/2021) SK

11-02-2021
Explicații scrise ale votului

Podporujem energetickú nezávislosť suverénnych štátov, obzvlášť, keď ju štáty dosahujú dnes jedným z najúčinnejších a najčistejších spôsobov, a to prostredníctvom jadrových elektrární. Aj keď sa Bielorusko nachádza na hraniciach s členskými štátmi, v prípade daného projektu, ktorý sa vďaka použitej technológií javí ako jeden z najbezpečnejších, nevidím dôvod na vopred odsudzujúce uznesenie, ktoré vnímam skôr ako politicky motivované. Preto som hlasoval proti.

Situația umanitară și politică în Yemen (B9-0119/2021) SK

11-02-2021
Explicații scrise ale votului

Keďže ide o geopolitický zápas islamských mocností Irán vs. Saudi (v pozadí s aktivitami USA), nevidím dôvod, prečo by Európa do týchto sporov mala byť zaťahovaná. Rezolúcia, ako taká, humanitárnu krízu nevyrieši a dogmatické postoje EÚ nezmiernia konflikty moslimských skupín. Vzhľadom na uvedené som sa zdržal hlasovania.

Situația din Myanmar/Birmania (B9-0116/2021) SK

11-02-2021
Explicații scrise ale votului

Hlasovania som sa zdržal, nakoľko som toho názoru, že EP by mal primárne riešiť problémy v rámci EÚ a nevmiešavať sa do záležitostí iných štátov.

Contact

Bruxelles

Strasbourg