Milan UHRÍK Milan UHRÍK
Milan UHRÍK

Deputați neafiliați

Slovacia - Hnutie Republika (Slovacia)

Prima pagină Milan UHRÍK

Membru

LIBE
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
D-TR
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Membru supleant

AFET
Comisia pentru afaceri externe
D-RU
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Activități recente

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2021/001 ES/País Vasco metal - Spania (A9-0319/2021 - Eider Gardiazabal Rubial) SK

25-11-2021
Explicații scrise ale votului

Finančné prostriedky alokované vo fonde EGF sú osobitným nástrojom na vyjadrenie solidarity a podpory prepusteným pracovníkom, pomocou ktorého môže Únia odpovedať na nepredvídané okolnosti. EGF sa zameriava na aktívne opatrenia trhu práce, ktorých cieľom je urýchlene zabezpečiť stabilné zamestnanie pre prepustených pracovníkov. Podaná žiadosť Španielska sa týka 491 prepustených pracovníkov, ktorí prišli o prácu v dôsledku hromadného prepúšťania. Nakoľko Španielsko splnilo všetky požiadavky, ktoré sú potrebné na poskytnutie pomoci a príslušné výbory EP nemali výhrady, nemal som ani ja dôvod takýto návrh finančnej pomoci nepodporiť.

Politicile și legislația privind migrația legală (A9-0314/2021 - Abir Al-Sahlani) SK

25-11-2021
Explicații scrise ale votului

Demografickú krízu nemožno riešiť zaplavením Európy nekvalifikovanou pracovnou silou z tretích štátov. Právne predpisy trhu práce, ako aj migračná a prisťahovalecká politika, musia zostať pevne v rukách národných štátov. V prípade “legálnej migrácie” nejde o nič iné, ako o pokus legalizovať migráciu a umožniť migrantom jednoduchý vstup na územie členských štátov pod zámienkou výkonu práce. Vzhľadom na uvedené som hlasoval proti.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07H158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G05013
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex