Martin HOJSÍK Martin HOJSÍK
Martin HOJSÍK

Grupul Renew Europe

Membru

Slovacia - Progresívne Slovensko (Slovacia)

Data nașterii : , Bratislava

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz Martin HOJSÍK

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

Aviz referitor la sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene

17-07-2020 ENVI_AL(2020)653878 PE653.878v01-00 ENVI
Esther de LANGE

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie

27-04-2020 ITRE_AD(2020)650544 PE650.544v01-00 ITRE
Ville NIINISTÖ

Contact

Bruxelles

Strasbourg