Vladimír BILČÍK
Vladimír BILČÍK
Slovacia

Data nașterii : , Bratislava

a 9-a legislatură Vladimír BILČÍK

Grupuri politice

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naționale

 • 02-07-2019 / 22-01-2023 : SPOLU – občianska demokracia (Slovacia)
 • 23-01-2023 / 06-03-2023 : MODRÁ KOALÍCIA (Slovacia)
 • 07-03-2023 / 30-11-2023 : Slovakia – Demokrati (Slovacia)
 • 01-12-2023 / 15-07-2024 : Independent (Slovacia)

Președinte

 • 26-09-2019 / 15-07-2024 : Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru

Membru

 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Macedonia de Nord
 • 26-09-2019 / 15-07-2024 : Conferința președinților de delegație
 • 14-09-2020 / 23-03-2022 : Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 24-03-2022 / 18-07-2023 : Comisia de anchetă pentru examinarea utilizării Pegasus și a altor programe de spionaj echivalente
 • 24-03-2022 / 12-08-2023 : Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din Uniunea Europeană, inclusiv dezinformarea, și privind consolidarea integrității, transparenței și responsabilității în Parlamentul European

Membru supleant

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Comisia pentru afaceri externe
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Comisia pentru afaceri externe
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Comisia pentru afaceri constituționale

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru serviciile massmedia în cadrul pieței interne (Legea europeană privind libertatea mass-mediei) și de modificare a Directivei 2010/13/UE

01-09-2023 LIBE_AD(2023)746757 PE746.757v03-00 LIBE
Ramona STRUGARIU

AVIZ referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - raportul anual pe 2022

10-11-2022 AFCO_AD(2022)736727 PE736.727v02-00 AFCO
Victor NEGRESCU

AVIZ referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raportul anual pe 2022

10-11-2022 AFCO_AD(2022)736728 PE736.728v02-00 AFCO
Victor NEGRESCU

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Întrebări adresate Biroului, Conferinței președinților și chestorilor

Deputații pot să transmită Președintelui întrebări referitoare la atribuțiile Biroului, ale Conferinței președinților și ale chestorilor. Articolul 32 alineatul (2)

Întrebări adresate BCE, referitoare la MUS și MUR

Deputații pot să-i adreseze BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris sau întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Aceste întrebări sunt transmise inițial președintelui comisiei competente. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Răspunsuri le întrebările adresate BCE, referitoare la MUS și MUR

Răspunsul la întrebările deputaților adresate BCE sau privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Propuneri de rezoluție individuale

În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură al Parlamentului, orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în sfera de activitate a UE. Respectivele propuneri de rezoluții exprimă poziția deputaților care le-au depus. Propunerile admisibile se trimit spre examinare comisiei competente, care decide dacă dă curs propunerii de rezoluție și, în caz afirmativ, ce procedură trebuie urmată. În cazul în care o comisie a decis să dea curs propunerii de rezoluție, se vor pune la dispoziție informații suplimentare pe această pagină, sub rezoluția în cauză. Articolul 143

Declarații

Toate declarațiile de mai jos au fost semnate de către deputat(ă), chiar dacă semnătura nu este vizibilă în copia online.

Reuniuni

the situation of Roma people in Slovakia

Membru
BILČÍK Vladimír
Data, locul:
Brussels
Calitate:
Membru
Codul comisiei sau al delegației asociate
LIBE
Reuniune cu:
Dive Maky

political developments in Serbia

Membru
BILČÍK Vladimír
Data, locul:
Brussels
Calitate:
Membru
Codul comisiei sau al delegației asociate
AFET
Reuniune cu:
mission of Serbia

Montenegro´s progress on the EU path

Membru
BILČÍK Vladimír
Data, locul:
Brussels
Calitate:
Delegation chair
Codul comisiei sau al delegației asociate
D-ME
Reuniune cu:
mission of Montenegro