Leopoldo LÓPEZ GIL Leopoldo LÓPEZ GIL
Leopoldo LÓPEZ GIL

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Spania - Partido Popular (Spania)

Data nașterii : , Caracas

Prima pagină Leopoldo LÓPEZ GIL

Vicepreședinte

D-CL
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile

Membru

DROI
Subcomisia pentru drepturile omului
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru supleant

LIBE
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
PETI
Comisia pentru petiții
D-BR
Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei
DMER
Delegația pentru relațile cu Mercosur

Contact

Bruxelles

Strasbourg