Malik AZMANI Malik AZMANI
Malik AZMANI

Grupul Renew Europe

Prim-vicepreședinte

Țările de Jos - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Țările de Jos)

Data nașterii : , Heerenveen

Prima pagină Malik AZMANI

Membru

LIBE
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
DMAG
Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab, inclusiv comisiile parlamentare mixte UE-Maroc, UE-Tunisia și UE-Algeria
DMED
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Membru supleant

AFET
Comisia pentru afaceri externe
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Activități recente

Impactul măsurilor privind COVID-19 asupra democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale (B9-0343/2020) NL

13-11-2020
Explicații scrise ale votului

De leden van de VVD delegatie steunen de geest van de resolutie, te weten: de pandemie waarin we ons nu bevinden nooit of te nimmer een excuus is om verworven democratische rechten en vrijheden op disproportionele wijze in te perken. Desondanks heeft de delegatie zich onthouden van stemming op de eindstem omdat de delegatie het aangenomen amendement 19 - waarin opgeroepen wordt tot onmiddellijke evacuatie en herverdeling van asielzoekers op de Griekse eilanden – niet kan steunen. De VVD zet zich in voor een duurzame oplossing voor de erbarmelijke omstandigheden op de Griekse eilanden, onder andere middels financiële en operationele ondersteuning. Volledige evacuatie en herverdeling als ad hoc maatregel draagt wat de VVD delegatie betreft niet bij aan het op de lange termijn verbeteren van de situatie.

Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) NL

23-10-2020
Explicații scrise ale votului

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. De VVD-delegatie onderschrijft het belang van gelijke rechten en gelijke kansen voor mannen en vrouwen en staat positief tegenover verhoging van de participatie van vrouwen in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. Een aantal onderdelen van dit verslag kan de VVD echter niet steunen, zoals quota voor de deelname van vrouwen aan controle-, evaluatie- en toezichtmechanismen, de eis dat 85 % van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet worden besteed aan programma’s waarin gendergelijkheid de hoofddoelstelling is en het streefdoel van 50 % vrouwen in leidinggevende functies. Ook acht de VVD het niet werkbaar en/of veilig dat op alle EU-ambassades een gendermedewerker ongelimiteerde toegang dient te krijgen tot informatiestromen inclusief geclassificeerde informatie. De VVD-delegatie heeft daarom vandaag tegen dit verslag gestemd.

Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente (A8-0198/2019 - Eric Andrieu) NL

23-10-2020
Explicații scrise ale votului

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over de regels voor producten en samenwerking in de landbouwsector. Het is goed dat er meer mogelijkheden komen om duurzaamheidsinitiatieven in de keten te realiseren. De VVD heeft zich echter onthouden van stemming op dit rapport omdat een aantal voorstellen verregaand ingrijpen in de vrije marktwerking.

Malik AZMANI
Malik AZMANI

Pe site-ul NEWSHUB al PE

RT @AfshinEllian1: Dit is goed nieuws @MalikAzmani https://t.co/Sp1INGIqic 

Het Europees Parlement heeft eindelijk het licht gezien: een meerderheid is nu voor het koppelen van ontwikkelingssamenwerking aan medewerking op migratie/veiligheid van derde landen. #datwerdtijd' https://t.co/vpOo7Pbtju 

Contact

Bruxelles

Strasbourg