Billy KELLEHER : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 

Membru supleant 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Activităţi recente 

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) EN  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact