Giuseppe MILAZZO Giuseppe MILAZZO
Giuseppe MILAZZO

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Italia - Forza Italia (Italia)

Data nașterii : , Palermo

Prima pagină Giuseppe MILAZZO

Membru

TRAN
Comisia pentru transport și turism
D-CL
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru supleant

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
PECH
Comisia pentru pescuit
DMAS
Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek
DMED
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Activități recente

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section III – Commission and executive agencies EN

25-02-2021 AGRI_AD(2021)660096 PE660.096v02-00 AGRI
Avize în calitate de raportor pentru aviz
Giuseppe MILAZZO

COVID-19 – Delays in vaccine deliveries  EN

22-01-2021 E-000398/2021 Comisia
Întrebări scrise

Contact

Bruxelles

Strasbourg