Giuseppe MILAZZO Giuseppe MILAZZO
Giuseppe MILAZZO

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Italia - Forza Italia (Italia)

Data nașterii : , Palermo

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz Giuseppe MILAZZO

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea III - Comisia și agențiile executive

23-01-2020 AGRI_AD(2020)642906 PE642.906v02-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

Contact

Bruxelles

Strasbourg