Stasys JAKELIŪNAS Stasys JAKELIŪNAS
Stasys JAKELIŪNAS

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

Membru

Lituania - Independent (Lituania)

Data nașterii : , Karaganda

Prima pagină Stasys JAKELIŪNAS

Membru

ECON
Comisia pentru afaceri economice și monetare
D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Membru supleant

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
DEEA
Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)
DCAS
Delegația la comisiile de cooperare parlamentară UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan și UE-Tadjikistan și pentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia

Activități recente

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene (ABE) aferent exercițiului financiar 2019

04-02-2021 ECON_AD(2021)660353 PE660.353v02-00 ECON
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Derk Jan EPPINK

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) aferent exercițiului financiar 2019

04-02-2021 ECON_AD(2021)660355 PE660.355v02-00 ECON
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Derk Jan EPPINK

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) aferent exercițiului financiar 2019

04-02-2021 ECON_AD(2021)660357 PE660.357v02-00 ECON
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Derk Jan EPPINK

Contact

Bruxelles

Strasbourg