Samira RAFAELA : a 9-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 02-07-2019 ... : Grupul Renew Europe - Membră

Partide naţionale 

  • 02-07-2019 ... : Democraten 66 (Țările de Jos)

Membru 

  • 02-07-2019 ... : Comisia pentru comerț internațional
  • 02-07-2019 ... : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
  • 02-07-2019 ... : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
  • 02-07-2019 ... : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru supleant 

  • 02-07-2019 ... : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  • 02-07-2019 ... : Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE
  • 02-07-2019 ... : Delegația pentru relațile cu Mercosur

Contact