Samira RAFAELA Samira RAFAELA
Samira RAFAELA

Grupul Renew Europe

Membră

Țările de Jos - Democraten 66 (Țările de Jos)

Data nașterii : , ZOETERMEER

Prima pagină Samira RAFAELA

Membră

INTA
Comisia pentru comerț internațional
FEMM
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen
D-CL
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru supleant

EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
DROI
Subcomisia pentru drepturile omului
DCAR
Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE
DMER
Delegația pentru relațile cu Mercosur

Activități recente

Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19 (B9-0172/2020) EN

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

. – I voted on the European protection of cross-border and seasonal workers in the context of the COVID-19 crisis. A resolution that strives to protect the fundamental rights of cross-border and seasonal workers, since they have been severely impacted by the COVID-19 crisis. I voted for the resolution in line with the aim to ensure and promote the protection of cross-border and seasonal workers. Specifically on paragraph 7 of the resolution. I fully support the aim of this paragraph to ensure quality housing for cross-border and seasonal workers. However, there are alternative ways that this can be done without decoupling this from their remuneration, as it is not guaranteed that decoupling would ensure decent housing facilities. Therefore, voting in support of this resolution is a vote in support of the protection of the rights of cross-border and seasonal workers and looking forward at alternative ways to ensure these rights.

Contact

Bruxelles

Strasbourg