Mazaly AGUILAR Mazaly AGUILAR
Mazaly AGUILAR

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membră

Spania - VOX (Spania)

Data nașterii : , Cuenca

Prima pagină Mazaly AGUILAR

Vicepreședintă

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Membru supleant

INTA
Comisia pentru comerț internațional
SEDE
Subcomisia pentru securitate și apărare
ANIT
Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului
D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite
DNAT
Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO

Contact

Bruxelles

Strasbourg