Roman HAIDER
Roman HAIDER

Grupul „Patrioți pentru Europa”

Membru

Austria - Freiheitliche Partei Österreichs (Austria)

Data nașterii : , Grieskirchen

a 9-a legislatură Roman HAIDER

Grupuri politice

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Grupul Identitate și Democrație - Membru

Partide naționale

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Freiheitliche Partei Österreichs (Austria)

Membru

 • 02-07-2019 / 15-09-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Comisia pentru comerț internațional
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • 18-09-2019 / 15-07-2024 : Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Comisia pentru comerț internațional
 • 17-02-2022 / 15-07-2024 : Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud
 • 23-03-2022 / 15-07-2024 : Subcomisia pentru chestiuni fiscale

Membru supleant

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Comisia pentru afaceri externe
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Comisia pentru transport și turism
 • 02-07-2019 / 16-02-2022 : Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegația la comisiile de cooperare parlamentară UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan și UE-Tadjikistan și pentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia
 • 24-09-2020 / 19-01-2022 : Subcomisia pentru chestiuni fiscale
 • 18-10-2021 / 15-07-2024 : Delegația la Adunarea parlamentară a parteneriatului UE-Regatul Unit
 • 20-01-2022 / 22-03-2022 : Subcomisia pentru chestiuni fiscale
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Comisia pentru afaceri externe
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Comisia pentru transport și turism
 • 21-03-2022 / 15-07-2024 : Comisia pentru afaceri economice și monetare

Principalele activități parlamentare

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la Uzbekistan

26-05-2023 INTA_AD(2023)740636 PE740.636v02-00 INTA
Roman HAIDER

AVIZ Către o economie albastră sustenabilă în UE: rolul sectoarelor pescuitului și acvaculturii

09-02-2022 TRAN_AD(2022)697842 PE697.842v02-00 TRAN
Roman HAIDER

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CE

30-09-2021 TRAN_AD(2021)691254 PE691.254v02-00 TRAN
Roman HAIDER

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, în ceea ce privește emisiile și durabilitatea bateriilor (Euro 7) și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009

24-07-2023 TRAN_AD(2023)746906 PE746.906v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (reformare)

25-05-2023 TRAN_AD(2023)742298 PE742.298v02-00 TRAN
Vera TAX

AVIZ referitor la mari proiecte de infrastructură de transport în UE – implementarea proiectelor și monitorizarea și controlul fondurilor UE

21-03-2023 TRAN_AD(2023)737197 PE737.197v02-00 TRAN
Colm MARKEY

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Introducerea treptată a Eudamed, obligația de informare în cazul întreruperii furnizării și dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro (C9-0010/2024) DE

25-04-2024

Im Text wird vorgeschlagen, die Umsetzung der Verordnung über Medizinprodukte für In-vitro-Diagnostik zu verschieben. Dadurch sollten kritische Engpässe verhindert werden, ohne die Patientensicherheit zu gefährden, da die Verordnung tatsächlich ein bürokratischer Albtraum ist, der ein Drittel der kritischen Betreiber dazu bringt, diesen Markt zu verlassen. Eine erneute Verlängerung der Übergangsbestimmungen für In-vitro-Diagnostika ist wichtig, auch für die Hersteller, weil die Zertifizierungsstellen nun wesentlich mehr Zertifikate ausstellen müssen. Eine Registrierungspflicht gab es bereits bisher, die Datenbank soll nun den notwendigen Überblick über aktuell verfügbare Medizinprodukte geben, jedoch ist eine gestaffelte Umsetzung von EUDAMED zu unterstützen. Krankhäuser können dadurch bei Engpässen schneller eine Lösung finden und es soll über Lieferunterbrechungen bei kritischen Medizinprodukten informiert werden. Daher habe ich mich für die Entschließung ausgesprochen.

Un organism interinstituțional pentru standarde de etică (A9-0181/2024 - Daniel Freund) DE

25-04-2024

Die Absicht hinter der Initiative, nämlich die Transparenz und Ethik in den EU-Institutionen zu verbessern ist sicherlich lobenswert. Jedoch muss man feststellen, dass das Ergebnis der Verhandlungen die Gründe für die Zweifel zu bestätigen scheint, die es schon vorher an dem Vorschlag gab. Die Zweifel bestehen insbesondere hinsichtlich des zweifelhaften Mehrwerts, den die Einführung eines Organs mit sich bringt, das bisher nur als eine neue Verschwendung öffentlicher Mittel erscheint. Bedenken bestehen auch hinsichtlich des Schutzes der Unabhängigkeit der Organe, insbesondere des europäischen Parlaments, da die Festlegung der Regeln für die Pflichten seiner Mitglieder einer externen Partei übertragen wird, deren Unparteilichkeit stark angezweifelt werden muss. Daher habe ich mich dagegen ausgesprochen.

Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2025 – Secțiunea I – Parlamentul European (A9-0180/2024 - Anna-Michelle Asimakopoulou) DE

25-04-2024

Jegliche Erhöhungen des Budgets sind abzulehnen, weshalb ich mich dagegen ausgesprochen habe.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Întrebări adresate Biroului, Conferinței președinților și chestorilor

Deputații pot să transmită Președintelui întrebări referitoare la atribuțiile Biroului, ale Conferinței președinților și ale chestorilor. Articolul 32 alineatul (2)

Întrebări adresate BCE, referitoare la MUS și MUR

Deputații pot să-i adreseze BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris sau întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Aceste întrebări sunt transmise inițial președintelui comisiei competente. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Răspunsuri le întrebările adresate BCE, referitoare la MUS și MUR

Răspunsul la întrebările deputaților adresate BCE sau privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Propuneri de rezoluție individuale

În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură al Parlamentului, orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în sfera de activitate a UE. Respectivele propuneri de rezoluții exprimă poziția deputaților care le-au depus. Propunerile admisibile se trimit spre examinare comisiei competente, care decide dacă dă curs propunerii de rezoluție și, în caz afirmativ, ce procedură trebuie urmată. În cazul în care o comisie a decis să dea curs propunerii de rezoluție, se vor pune la dispoziție informații suplimentare pe această pagină, sub rezoluția în cauză. Articolul 143

Declarații

Toate declarațiile de mai jos au fost semnate de către deputat(ă), chiar dacă semnătura nu este vizibilă în copia online.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
07M083
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T03091
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex