Gheorghe-Vlad NISTOR Gheorghe-Vlad NISTOR
Gheorghe-Vlad NISTOR

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Partidul Național Liberal (România)

Data nașterii : , București

Prima pagină Gheorghe-Vlad NISTOR

Membru

AFET
Comisia pentru afaceri externe
D-MD
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova
D-IN
Delegația pentru relațiile cu India
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant

INTA
Comisia pentru comerț internațional
DROI
Subcomisia pentru drepturile omului
DSCA
Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia
D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Activități recente

Program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 („programul «UE pentru sănătate»”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

13-11-2020
Explicații scrise ale votului

Programul „UE pentru sănătate”, derulat in perioada 2021-2027 si initiat de Comisia Europeană în luna mai 2020, bazat pe experienta rezultata in urma pandemiei COVID-19, are trei priorități principale: consolidarea sistemelor de sănătate, punerea la dispoziție a medicamentelor la prețuri accesibile și capacitatea de a răspunde în mod eficace la amenințări transfrontaliere majore.
Spre exemplu, prin intermediul Planului de combatere a cancerului, vor fi sprijinite cercetarea și inovarea în lupta împotriva cancerului, în special a cancerului pediatric.
Va exista posibilitatea de a contribui la o rezervă europeană, ceea ce va permite stocarea de medicamente și echipamente individuale de protecție. Programul este foarte important pentru gestionarea crizelor sanitare, in sprijinirea statelor membre în domeniul politicilor de sănătate publică, pentru consolidarea rezilienței sistemelor de sănătate, precum și in contracararea penuriei de medicamente.
Susțin cu tărie obiectivele „UE pentru sănătate”, deoarece acestea vor contribui la îmbunătățirea nivelului de pregătire și gestionare a posibilelor crize sanitare ce pot afecta Uniunea Europeană.

Programul InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli)

13-11-2020
Explicații scrise ale votului

InvestEU, fondul care va sprijini investitorii prin integrarea și simplificarea finanțării, în cadrul unui sistem unic de garantare bugetară, va fi în măsură să ofere asistenta crucială companiilor din UE. Mai exact, Uniunea va oferi sprijin pentru solvabilitate, deoarece nu toate companiile au același nivel de acces la finanțarea pieței și este posibil ca anumite state membre să nu aibă suficiente mijloace bugetare disponibile pentru a sustine adecvat companiile afectate de criza COVID-19.
Prin intermediul programului vor fi finanțate proiecte variate: investiții durabile de infrastructură, in domeniul siguranței rutiere, a retelelor feroviare și rutiere, a energiei regenerabile, a proiectelor de eficientizare energetica, a conectivității digitale, a cercetării de mediu și a rezilienței climatice.
InvestEU va oferi acces la finanțare IMM-urilor, inclusiv celor din domeniul inovarii și celor care activează în sectoarele culturale și creative. De asemenea, va sprijini investiții sociale și investiții strategice, orientate spre viitor, inclusiv în asistența medicală, fabricarea produselor medicamentoase și infrastructura critică.
Finanțarea pe termen lung a politicilor Uniunii în ceea ce privește redresarea în urma unei crize economice și sociale profunde, cum este cea generată de pandemia COVID-19, este esentiala.

Impactul măsurilor privind COVID-19 asupra democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale (B9-0343/2020)

13-11-2020
Explicații scrise ale votului

Pandemia de COVID-19 a creat enorme dificultăți și a afectat profund populația UE, insa măsurile adoptate pentru combaterea crizei nu trebuie să pună în pericol statul de drept, democrația sau drepturile fundamentale.
Comisia a adoptat o serie de orientări și comunicări, precum și o recomandare privind coordonarea restricțiilor pe libera circulație, ca răspuns la pandemia COVID-19. Pe mai departe, trebuiesc reevaluate măsurile care au fost puse în aplicare, ce au limitat libertatea de circulație iar statele membre trebuie să asigure respectarea dreptului UE, în special a Codului spatiului Schengen și a Directivei privind libera circulație.
Consider că statele membre trebuie să fie încurajate să ia măsuri pentru a asigura dreptul la educație în timpul pandemiei, să respecte dreptul la viața de familie, în special al familiilor care trăiesc și lucrează în state membre diferite.
Statele membre trebuie să aplice măsurile legate de COVID-19, ținând seama în mod corespunzător de proporționalitate in executare, respectand drepturile fundamentale europene în aplicarea acestora.
Am votat în favoarea acestei rezoluții, propusă în urma monitorizării impactului măsurilor COVID-19 asupra democrației, deoarece actiunile de combatere COVID-19 nu trebuie să pună în pericol statul de drept sau drepturile fundamentale.

Contact

Bruxelles

Strasbourg