Dominik TARCZYŃSKI Dominik TARCZYŃSKI
Dominik TARCZYŃSKI

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membru

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Prima pagină Dominik TARCZYŃSKI

Membru

INTA
Comisia pentru comerț internațional
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Activități recente

AVIZ referitor la guvernanța corporativă sustenabilă

28-10-2020 INTA_AD(2020)655716 PE655.716v03-00 INTA
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Heidi HAUTALA

AVIZ privind inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale

07-07-2020 IMCO_AD(2020)650637 PE650.637v02-00 IMCO
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Andreas SCHWAB

Contact

Bruxelles

Strasbourg