Margarita DE LA PISA CARRIÓN Margarita DE LA PISA CARRIÓN
Margarita DE LA PISA CARRIÓN

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membră

Spania - VOX (Spania)

Data nașterii : , Madrid

Prima pagină Margarita DE LA PISA CARRIÓN

Membră

EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
FEMM
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen
BECA
Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului
DAND
Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru supleant

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Activități recente

Convenția de la Istanbul și violența împotriva femeilor (dezbatere) ES

25-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-25(3-121-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

AVIZ referitor la Drepturile omului și democrația în lume în 2019 și politica Uniunii Europene în această privință - raport anual pe 2019

13-11-2020 FEMM_AD(2020)658726 PE658.726v03-00 FEMM
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Christine ANDERSON

Transparența achiziționării de vaccinuri împotriva COVID-19 și accesul la acestea (dezbatere) ES

12-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-12(2-117-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Contact

Bruxelles

Strasbourg