Antonio TAJANI : Prima pagină 

Președinte 

CPCO  
Conferința președinților de comisie 
Comisia pentru afaceri constituționale 

Membru 

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Delegația pentru relațile cu Mercosur 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Contact