Alojz PETERLE Alojz PETERLE
Alojz PETERLE
Slovenia

Data nașterii : , Čužnja Vas

a 8-a legislatură Alojz PETERLE

Grupuri politice

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naționale

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nova Slovenija – Krščanski demokrati (Slovenia)

Președinte

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Macedonia de Nord

Membru

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri externe
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Macedonia de Nord
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Conferința președinților de delegație
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri externe
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune

Membru supleant

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu India
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 22-11-2017 / 08-01-2018 : Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru
 • 22-06-2018 / 02-09-2018 : Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

RAPORT referitor la diplomația în domeniul climei

26-06-2018 A8-0221/2018 PE616.683v02-00 AFET ENVI
Arne LIETZ Jo LEINEN

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic

18-10-2018 ENVI_AD(2018)625210 PE625.210v03-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

Propuneri de rezoluție

Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore

Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) EN

18-04-2019

I voted in favour of this report, which will introduce new digital solutions for European companies.

Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) EN

18-04-2019

I voted in favour of this report, which will introduce legislation that will allow companies to reap the full benefits of the EU’s single market by introducing comprehensive procedures for cross-border conversions and divisions and provide additional rules on cross-border mergers of limited liability companies established in an EU Member State.

Fondul european de apărare (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) EN

18-04-2019

Fragmentation of the defence sector across national borders causes considerable duplication and inefficiencies preventing economies of scale. At the same time, the cost of defence equipment and in particular R&D have increased, while cooperation between Member States has remained limited. I voted in favour of this report which aims to harmonise European defence systems.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

DECLARAȚIE SCRISĂ referitoare la drepturile consumatorilor privind o alegere informată a alimentelor

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Caducă
Marijana PETIR Alojz PETERLE Vladimir URUTCHEV Giovanni LA VIA Karin KADENBACH Tibor SZANYI Benedek JÁVOR Eleonora EVI Claudia ȚAPARDEL Fulvio MARTUSCIELLO Nicola CAPUTO Daniel BUDA Patricija ŠULIN
Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 46 - 13-03-2017

DECLARAȚIE SCRISĂ referitoare la diferențele existente în privința componenței și a calității produselor comercializate pe piețele din estul și din vestul UE

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Caducă
Dubravka ŠUICA Renate SOMMER Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Czesław Adam SIEKIERSKI Miroslav MIKOLÁŠIK Jacek SARYUSZ-WOLSKI Anna FOTYGA Dariusz ROSATI Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Csaba SÓGOR Iuliu WINKLER Pavel SVOBODA Eduard KUKAN Monika SMOLKOVÁ Zigmantas BALČYTIS Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Traian UNGUREANU Cătălin Sorin IVAN Zoltán BALCZÓ Krišjānis KARIŅŠ Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Biljana BORZAN Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Davor Ivo STIER Ivana MALETIĆ Tibor SZANYI Michaela ŠOJDROVÁ Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ Andor DELI György HÖLVÉNYI Merja KYLLÖNEN Artis PABRIKS Andrejs MAMIKINS Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE Nicola CAPUTO Georgi PIRINSKI Adam SZEJNFELD Julia PITERA Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Franc BOGOVIČ Daniel BUDA Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Liliana RODRIGUES Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Data deschiderii : 09-05-2016
Data limită : 09-08-2016
Numărul de semnatari : 141 - 28-07-2016

DECLARAȚIE SCRISĂ referitoare la Inițiativa europeană pentru miere la micul dejun și la Ziua Internațională a Albinelor

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Caducă
Franc BOGOVIČ Karl-Heinz FLORENZ James NICHOLSON Françoise GROSSETÊTE Frédérique RIES Jo LEINEN Bart STAES Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Mairead McGUINNESS Albert DESS Anneli JÄÄTTEENMÄKI Marc TARABELLA Vladimir URUTCHEV Sirpa PIETIKÄINEN Viorica DĂNCILĂ Pavel POC Giovanni LA VIA Elisabeth KÖSTINGER Paolo DE CASTRO Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Jozo RADOŠ Mark DEMESMAEKER Dubravka ŠUICA Miroslav POCHE Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ György HÖLVÉNYI Benedek JÁVOR Sofia RIBEIRO Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Renata BRIANO Rosa D'AMATO Nicola CAPUTO Igor ŠOLTES Annie SCHREIJER-PIERIK Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Patricija ŠULIN Romana TOMC Bronis ROPĖ Mihai ŢURCANU
Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 224 - 12-07-2016