Edina TÓTH Edina TÓTH
Edina TÓTH

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Ungaria - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungaria)

Data nașterii : , Budapest

Prima pagină Edina TÓTH

Membră

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
DARP
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabă

Membru supleant

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Activități recente

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Just Transition Fund EN

02-07-2020 ENVI_AD(2020)650356 PE650.356v04-00 ENVI
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Alexandr VONDRA

Parteneriatul estic, în perspectiva summitului din iunie 2020 (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) HU

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

A keleti partnerség kiemelten fontos az Európai Uniónak. Ezért érdemi lépéseket kell tennie az EU-nak, hogy fenntartsa a keleti partnerségben érintett hat ország európai integrációs reformok iránti elkötelezettségét, ambiciózus ütemét, ösztönözze a demokrácia erősítését, a jogállamiság, az alapvető emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartását, a nemzetközi normákkal és joganyaggal összhangban.
A jelentés szövegébe a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó javaslatainkat is befogadták, amelyek arra szólítják fel a keleti partnerországokat, hogy a választási jogszabályaik módosítása során teremtsenek egyenlő lehetőségeket valamennyi etnikai és nemzeti kisebbség képviseletére, továbbá biztosítsák az anyanyelven való tájékoztatáshoz és véleménynyilvánításhoz való jogokat, lépjenek fel az etnikai és nyelvi alapú gyűlöletbeszéd és megkülönböztetés minden formája ellen, és az etnikai és nemzeti kisebbségeket célzó álhírek és félretájékoztatás ellen. Ez kiemelten fontos a kárpátaljai magyarok szempontjából, hogy Ukrajna a reformfolyamatok végrehajtása során ne szűkítse a nemzeti kisebbségek, így a magyar közösség megszerzett jogait, egyenlő lehetőségeket biztosítson számukra a nyelvhasználat, érdekképviselet terén. Bár a jelentés bizonyos részeivel nem értek egyet, a fent nevezett okok miatt szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020 (A9-0091/2020 - Tonino Picula) HU

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

A FIDESZ népparti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a Nyugat-Balkán térségével foglalkozó parlamenti állásfoglalás elfogadását, hiszen az világosan kiáll a Nyugat-Balkán térsége mellett, megerősítve az uniós perspektívát számukra, méltatja Várhelyi Olivér bővítési biztos kitartó munkájának hozzáadott értékét, valamint értékeli a nyugat-balkáni országok lényeges, pozitív hozzájárulását az Európai Unió külső határainak védelméhez.

Edina TÓTH
Edina TÓTH

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Join us today at 10h! #EuropeUncensored https://t.co/D5HKJPjfwk 

. @EP_SingleMarket Committee approved the opinion on #DigitalServicesAct on the civil and commercial responsability of online enterprises. As shadow rapporteur, I beleive #platforms shall better identify illegal practices.

Join us on the 8th of July at 10h: https://t.co/529UYcoJ0i  @avucic @JJansaSDS @fxbellamy #viktororbán https://t.co/1YnMF2woLM 

Contact

Bruxelles

Strasbourg