Christian EHLER Christian EHLER
Christian EHLER

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Germania - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Germania)

Data nașterii : , München

Prima pagină Christian EHLER

Membru

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Membru supleant

CULT
Comisia pentru cultură și educație
D-IL
Delegația pentru relațiile cu Israel
DMED
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Activități recente

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare)

09-06-2020 CULT_AD(2020)644884 PE644.884v02-00 CULT
Avize în calitate de raportor pentru aviz
Christian EHLER

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei

09-06-2020 CULT_AD(2020)644924 PE644.924v02-00 CULT
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Vlad-Marius BOTOŞ

Contact

Bruxelles

Strasbourg