Marian-Jean MARINESCU Marian-Jean MARINESCU
Marian-Jean MARINESCU

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Partidul Național Liberal (România)

Data nașterii : , Râmnicu Vâlcea

Prima pagină Marian-Jean MARINESCU

Membru

TRAN
Comisia pentru transport și turism
BECA
Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant

CONT
Comisia pentru control bugetar
ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
DASE
Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

Activități recente

Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR (A8-0200/2019 - Peter Jahr)

23-10-2020
Explicații scrise ale votului

. – În iunie 2018, Comisia Europeană a adoptat trei propuneri legislative pentru o nouă Politică Agricolă Comună (CAP), care să poată fi aplicate pentru exercițiul financiar 2021-2027. Din păcate, au avut loc mari întârzieri și a fost nevoie de adoptarea unor reglementări tranzitorii care să asigure continuitatea CAP în 2021. În plus, noile prevederi vor avea o perioadă tranzitorie de doi ani, astfel încât regulile actualei CAP vor încă valabile pentru o bună perioadă din noul exercițiu financiar.
Prin urmare, susțin toate demersurile necesare pentru a le oferi agricultorilor predictibilitate, reguli clare și sprijin adecvat nevoilor lor.
Cea mai importantă dintre cele trei propuneri ale Comisiei este cea care combină Pilonul I și Pilonul II al politicii agricole și care propune un nou model de abordare, bazat pe Planurile strategice în agricultură, pe care fiecare stat membru trebuie să le realizeze. Planurile strategice trebuie să prezinte direcțiile în care fiecare stat membru dorește să investească fondurile europene și fac trecerea de la modelul anterior bazat pe conformare la reguli la unul nou, bazat pe performanță.
În plus, noile reglementări aduc modernizare și simplificare, o mai bună direcționare a ajutorului financiar, mai multa flexibilitate pentru statele membre și măsuri de sprijinire a tinerilor fermieri.

Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice (A9-0181/2020 - Alex Agius Saliba)

20-10-2020
Explicații scrise ale votului

. – Strategia digitală europeană este a doua mare prioritate a UE, care alături de Green Deal va transforma radical economia europeană. Digitalizarea economiei europene reprezintă o mare provocare, căreia vom putea să îi facem față doar printr-o reglementare atentă a tuturor domeniilor implicate.
Susțin inițiativa Parlamentului European prin care sunt identificate principalele aspecte care necesită o îmbunătățire a legiferării în vederea consolidării pieței unice și pe care Comisia Europeană trebuie să le aibă în vedere pentru viitoarea Strategie digitală europeană.
Elementele cheie atunci când avem în consolidarea pieței unice din perspectiva digitalizării sunt: aplicarea unui tratament egal activităților economice online și offline; măsuri care să sporească transparența publicității online; garantarea dreptului la informare al consumatorului;
combaterea conținutului online ilegal prin introducerea unor mecanisme unitare de notificare și acțiune; reglementarea piețelor online prin stabilirea clară a țării de origine a produselor, retragerea rapidă a informațiilor incorecte, retragerea în maxim 2 zile a produselor notificate ca fiind nesigure sau contrafăcute; crearea unui sistem hibrid de supraveghere, coordonat de UE și în cooperare cu autoritățile naționale; acordarea autorităților de reglementare a prerogativelor de a impune penalizări și a lua noi măsuri.

Marian-Jean MARINESCU
Marian-Jean MARINESCU

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Am spus la conferinta #EUAero20 ca este nevoie de stimulente pentru sectorul aviatic. In acelasi timp, reprezentanții acestei industrii trebuie să discute cu responsabilii europeni și guvernele din statele membre in vederea unor alocari bugetare pentru aviatie in viitorul MFF. https://t.co/7onlEfdoxH 

RT @ASDEurope: MEP Marian-Jean Marinescu @MarianMarinescu, Chair of the SSI, wraps up the discussions at the 5th EU #Aeronautics Conference #EUAero20.  He advises the aeronautics industry to discuss a lot with the EU and the local governments. #SustainableMobility #EUAero20 #SkySpaceIntergroup https://t.co/fEa4JaBTUc 

Contact

Bruxelles

Strasbourg