Christel SCHALDEMOSE Christel SCHALDEMOSE
Christel SCHALDEMOSE

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membră

Danemarca - Socialdemokratiet (Danemarca)

Data nașterii : , Odense

Prima pagină Christel SCHALDEMOSE

Vicepreședintă

D-JP
Delegația pentru relațiile cu Japonia

Membră

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Membru supleant

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
DEEA
Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)

Activități recente

EU-wide ban on the sale of child sex dolls EN

23-06-2020 P-003718/2020 Comisia
Întrebări scrise

Orientări pentru bugetul pe 2021 - Secțiunea a III-a (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) DA

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er af den klare opfattelse, at genopretningen efter corona-krisen må og skal være bæredygtig. Genopretningen skal fokusere målrettet på at understøtte og fremme den digitale og den grønne omstilling af Europa uden at smide den økonomiske ansvarlighed over bord.
Det er positivt, at Europa-Parlamentets betænkning for udarbejdelse af budgettet for 2021 indeholder et større fokus på både grøn og digital omstilling end tidligere års betænkninger. Selvom ambitionsniveauet på det grønne område kunne have været højere, sender det et klart og nødvendigt signal til Kommissionen og Rådet.
De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er fortsat af den opfattelse, at økonomisk bæredygtighed er afgørende på både kort og lang sigt. Betænkningen indeholder desværre flere økonomisk uansvarlige prioriteringer, og vi har derfor stemt imod den samlede betænkning.
Vi er uenige i, at den flerårige finansielle ramme (FFR) skal stige markant, at Europa-Parlamentets opbakning til den kommende FFR skal være afhængig af en reform af EU’s ordning for egne indtægter og at opprioritering af nogle budgetposter ikke må ske på bekostning af andre budgetposter.
Vi er fortsat af den opfattelse, at både landbrugsstøtten og strukturfondene er oplagte steder at frigive midler, som dermed kan bruges på bl.a. grøn og digital omstilling.

Situația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19 (B9-0165/2020) DA

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er yderst positive over for Schengensamarbejdet. Det er en central del af det europæiske samarbejde og sikrer EU’s borgere ret til frit at bevæge sig rundt i unionen. Vi mener dog, at beslutningsforslaget på baggrund af Kommissionens redegørelse for situationen i Schengenområdet efter Covid-19 er for kritisk over for medlemslandenes muligheder for at reagere på sundhedstrusler, sikkerhedstrusler m.m. som fx Covid-19. Socialdemokratiet er stærk fortaler for koordinering og for tæt samarbejde medlemslandene imellem - også gennem EU. I sidste ende er det dog et nationalt anliggende at beskytte egne befolkningers sikkerhed og sundhed ved fx at indføre grænsekontrol. Resolutionens kritik af dette forhold er ikke retvisende, da Covid-19 situationen er uden fortilfælde og endnu ikke overstået, hvorfor indsatsen og dens resultater endnu ikke kan evalueres effektivt.

Christel SCHALDEMOSE
Christel SCHALDEMOSE

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Så er vejpakken endeligt vedtaget i Europa-Parlamentet. Det er en kæmpe sejr for os alle. Chaufførerne får bedre vilkår og vognmændene mere fair konkurrence. Det holdt hårdt. Men det har været kampen værd. Tillykke til os alle for et mere fair indre marked på vejene i EU 🇩🇰🇪🇺eudk

Og jeg bliver fuldt medlem af Kunstig Intelligensudvalget. Det hele bliver formelt godkendt fredag. Vi er meget tilfredse og glæder os til arbejdet. 2/2 #eudk

EP nedsætter en række særudvalg. Vi danske S-MEPs har fået plads i 4 ud af 5 udvalg. Det er jeg stolt af. @nielsfuglsang bliver suppleant i skatteudvalget og dyretransportudvalget, @mariannevind bliver suppleant i cancerudvalget 1/2 #eudk

Contact

Bruxelles

Strasbourg