Adina-Ioana VĂLEAN
Adina-Ioana VĂLEAN
România

a 9-a legislatură Adina-Ioana VĂLEAN

Grupuri politice

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră

Partide naționale

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Partidul Național Liberal (România)

Președintă

  • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Membru

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite
  • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Conferința președinților de comisie

Membru supleant

  • 02-07-2019 / 27-11-2019 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

26-09-2019 ITRE_AD(2019)639655 PE639.655v02-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

05-09-2019 ENVI_AD(2019)639770 PE639.770v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare

Propuneri de rezoluție individuale

În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură al Parlamentului, orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în sfera de activitate a UE. Respectivele propuneri de rezoluții exprimă poziția deputaților care le-au depus. Propunerile admisibile se trimit spre examinare comisiei competente, care decide dacă dă curs propunerii de rezoluție și, în caz afirmativ, ce procedură trebuie urmată. În cazul în care o comisie a decis să dea curs propunerii de rezoluție, se vor pune la dispoziție informații suplimentare pe această pagină, sub rezoluția în cauză. Articolul 143

Declarații

Toate declarațiile de mai jos au fost semnate de către deputat(ă), chiar dacă semnătura nu este vizibilă în copia online.

Reuniuni

EU Development Policy

Membru
VĂLEAN Adina-Ioana
Data, locul:
Residence Palace, Brussels
Calitate:
Președinte de comisie
Codul comisiei sau al delegației asociate
ITRE
Reuniune cu:
Bill Gates

EU Climate and Energy Policy

Membru
VĂLEAN Adina-Ioana
Data, locul:
EP, Brussels
Calitate:
Președinte de comisie
Codul comisiei sau al delegației asociate
ITRE
Reuniune cu:
Equinor

EU Energy Policy

Membru
VĂLEAN Adina-Ioana
Data, locul:
EP, Brussels
Calitate:
Președinte de comisie
Codul comisiei sau al delegației asociate
ITRE
Reuniune cu:
ENTSOG