Rovana PLUMB Rovana PLUMB
Rovana PLUMB

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Vicepreședintă

România - Partidul Social Democrat (România)

Data nașterii : , Bucureşti

Explicații scrise ale votului Rovana PLUMB

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Legea europeană a climei (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) EN

07-10-2020

The Commission’s European Green Deal Communication sets out a new growth strategy that aims to transform the Union into a fair and prosperous society, with a modern, resource-efficient and competitive economy, where there are no net emissions of greenhouse gases by 2050 at the latest and where economic growth is decoupled from resource use. The European Green Deal also aims to protect, conserve and enhance the Union's natural capital, and protect the health and well-being of citizens from environment-related risks and impacts.For every year we fail to take action, the level of difficulty and the costs of reducing emissions will increase. We are now at the brink of permanently overshooting the 1.5° target (goal set out in Article 2 of the Paris Agreement), which would bring enormous social, economic and environmental consequences. We need an ambitious Climate Law followed by concrete measures, if we really want to achieve our climate goals, save and restore our ecosystems and enable the future generations to have a planet to live on, based on the partnership principle and the role of citizens and communities in driving the transformation at central level, as well as at regional and local level. These are my vote justification.

Strategia europeană pentru păduri - Calea de urmat (A9-0154/2020 - Petri Sarvamaa) EN

07-10-2020

I voted this report having in mind that the EU’s internal and international commitments to, for example, the European Green Deal, the UN Sustainable Development Goals (SDGs), the Kyoto Protocol, the Paris Agreement and the creation of a zero-emission society, will be impossible to achieve without the climate benefits and other ecosystem services provided by forests and the forest-based sector. We are aware of the progress made on valuing ecosystem services under the Mapping of Ecosystems and their Services (MAES) initiative. However, that there is currently no adequate remuneration for the provision of ecosystem services such as CO2 sequestration or fostering biodiversity or soil improvement, and that foresters who focus on converting their forests accordingly currently might be managing their forests at a loss despite the provision of substantial ecosystem services. This strategy calls on the Commission and the Member States to explore options to incentivise and remunerate climate, biodiversity and other ecosystem services appropriately in order to permit an economically viable forest conversion, creating jobs and fighting against climate change effects.

Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului

17-09-2020

Substanțele farmaceutice joacă un rol esențial în asigurarea unui nivel ridicat de sănătate a oamenilor și a animalelor. Pe piața europeană există în prezent peste 3 000 de ingrediente farmaceutice active. In acest context, informațiile privind prezența substanțelor farmaceutice în mediu, cum ar fi impactul asupra apei, comportamentul în mediu, degradabilitatea și posibilele efecte de cocktail, joacă un rol esențial în gestionarea riscurilor, iar acest tip de informații ar trebui să fie transparente și puse la dispoziția părților interesate relevante.
Am votat aceasta rezoluție, deoarece consider că ar trebui instituit un cadru legislativ solid pentru a spori transparența de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, întrucât acest lucru ar permite un control adecvat și ar garanta tragerea la răspundere a întreprinderilor în cazul eliminării substanțelor farmaceutice în mediul înconjurător. Cetățenii trebuie să fie informați, permanent, cu privire la toate sursele de poluare a mediului.

Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente

17-09-2020

Am votat acest raport întrucât asigurarea accesului pacienților la medicamente esențiale reprezintă unul dintre obiectivele de bază ale UE și ale OMS, precum și un obiectiv de dezvoltare durabilă (ODD nr. 3). Consider ca accesul universal la medicamente depinde de disponibilitatea la timp a acestora și de accesibilitatea lor pentru toți, fără discriminare.
Asigurarea aprovizionării în interesul pacienților, garantarea accesului la tratamente medicale pentru toți pacienții din UE și recâștigarea independenței Uniunii în materie de sănătate sunt esențiale pentru redresarea din criza generata de pandemia COVID-19. In acest context, consider că Pactul verde european reprezintă o oportunitate majoră de a încuraja producătorii de medicamente să participe la planul de redresare ecologică, printr-o activitate de producție care respectă standardele de mediu și ecologice. Comisia trebuie să propună măsuri de stimulare pentru a integra mai bine întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) din UE în lanțul de aprovizionare cu medicamente, dat fiind rolul lor esențial în cercetare și inovare și capacitatea lor inerentă de a-și adapta rapid orientarea producției, cu scopul de a face față mai bine șocurilor neprevăzute, de a asigura locuri de munca decente.

Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi 2022 (B9-0243/2020) EN

17-09-2020

I voted this report to highlight the importance of promoting and enabling citizen participation in the greening of urban areas and the maintenance of green areas through their involvement in sustainable spatial planning and implementation phases as appropriate, in order to achieve sustainable urban planning solutions, create ownership of relevant actions and have socially inclusive, resilient and low-emission cities that are attractive to their citizens.
I fully support the proposal to designate the year 2022 to be a European Year of Greener Cities in order to acknowledge the contribution that greener cities can make to achieving the goals set out in the Paris agreement and strengthening the EU’s resilience and ability to adapt to climate change, underlining the important role greener cities can play in achieving the UN Sustainable Development Goals and fulfilling the commitments of the New Urban Agenda, particularly when it comes to improving the use of water resources and improving biodiversity in the urban environment.

Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (A9-0148/2020 - Nikos Androulakis) (A9-0148/2020 - Nikos Androulakis) EN

16-09-2020

I voted this report because I strongly believe that the recent crises demonstrated that a more ambitious Mechanism is needed if we want the European Union and its Member States to be ready and able to deal effectively with any future natural or manmade disaster.
The Union Mechanism has been one of the few solidarity instruments during the recent medical emergency. Nevertheless, this crisis showed the need for faster and more effective solidarity. Despite the creation of rescEU, the Union Mechanism is still relying on Member States willingness and readiness, as they are the ones responsible for the acquisition of capacities. As shown in recent months, this system of mutual European solidarity tends to falter when all, or most, Member States are confronted by the same emergency simultaneously.
In the same time, the Union Civil Protection Mechanism is an important instrument of EU soft diplomacy around the world.

Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor (A9-0144/2020 - Jutta Paulus)

16-09-2020

Am votat acest raport deoarece consider că va contribui la atingerea obiectivului UE de neutralitate climatică pana în 2050.
Obiectivul prezentei propuneri a Comisiei este modificarea Regulamentului (UE) 2015/757 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim, pentru a ține seama în mod corespunzător de noul sistem global de colectare a datelor privind consumul de păcură al navelor, stabilit de Organizația Maritimă Internațională (OMI). Modificările propuse sunt ajustări tehnice care se referă la definiții, precum și parametri, planuri și modele de monitorizare. Salut angajamentul Comisiei de a extinde domeniul de aplicare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) la transportul maritim. Susțin instituirea unui fond de decarbonizare a transportului maritim, pe perioada 2021-2030, cu scopul de a promova cercetarea și dezvoltarea în domeniul eficienței energetice a navelor și de a sprijini investițiile în tehnologii și infrastructuri inovatoare pentru decarbonizarea transportului maritim, inclusiv în transportul maritim pe distanțe scurte și în porturi, și introducerea unor combustibili durabili. Fondul este finanțat din veniturile ETS și va avea un impact real în ceea ce privește nu numai reducerea emisiilor, ci și realizarea de tehnologii cu emisii zero.

Omologarea de tip a autovehiculelor (Emisiile generate în condiții reale de conducere) (A9-0139/2020 - Esther de Lange)

16-09-2020

Elementul central al prezentei propuneri legislative îl constituie introducerea unui factor de conformitate, care să fie utilizat pentru a evalua conformitatea vehiculelor cu limitele de emisie Euro 6, stabilite în legislația UE în timpul efectuării unor teste de emisii în condiții reale de conducere (RDE). Acest factor constă în limitele de emisii și marja de eroare legată de dispozitiv. Comisia trebuie să reexamineze, anual, în sensul scăderii factorului de conformitate, în funcție de îmbunătățirea calității procedurii de măsurare sau de progresul tehnic, pe baza studiilor de cercetare ale JRC. De asemenea, susțin invitația adresată Comisiei să își prezinte propunerea post-Euro 6 până la jumătatea anului 2021, ținând seama de viitoarele rezultate ale Comitetului European pentru Standardizare (CEN TC301), referitoare la un proiect de standard internațional de evaluare a sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS). Iată de ce am votat acest raport.

Fondul pentru o tranziție justă (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis)

16-09-2020

. – La 14 ianuarie 2020, Comisia Europeană a publicat o propunere legislativă privind Fondul pentru o tranziție justă, cu scopul de a ajuta regiunile cele mai afectate să atenueze impactul socio-economic al tranziției - o primă propunere legislativă de punere în aplicare a priorităților stabilite în Pactul verde european. La sfârșitul lunii mai 2020, Comisia a propus o creștere substanțială a resurselor fondului, într-o document modificat. Din păcate, în propunerea înaintată de Consiliu în luna iulie a acestui an, sumele alocate acestui Fond au fost reduse.
În starea actuală, vorbim despre un total de 17,5 miliarde de euro care vor fi investiți în proiecte al căror scop este de a ne asigura că „nicio persoană, nicio regiune” nu va rămâne în urmă, ca rezultat al tranziției către o Europă neutră din punct de vedere climatic.
Principalele aspecte subliniate în proiectul de raport includ crearea unui „mecanism de recompensare ecologică”, propunerea privind o rată de cofinanțare de până la 85 % din costurile pentru proiectele eligibile în întreaga UE, transferul voluntar al resurselor de la alte fonduri de coeziune și extinderea domeniului de aplicare a fondului.
Evident, ca orice tranziție, și aceasta își are părțile ei negative. Numai în industria cărbunelui, jumătate de milion de locuri de muncă riscă să se piardă. Acesta este motivul pentru care am luptat foarte mult pentru a consolida dimensiunea socială a Fondului de tranziție justă și a ne asigura că viața și bunăstarea oamenilor nu va fi afectată.
Un alt aspect sensibil, care a condus la poziții diferite ale țărilor din centrul și estul Europei față de cele din vestul continentului, a fost legat de finanțarea proiectelor incluzând gazele naturale ca și combustibil de tranziție. Cu toate acestea, compromisul care susține acest aspect, deja inclus în raportul aprobat de către Comisia pentru Dezvoltare Regională, a avut câștig de cauză, fiind votat cu o majoritate strânsă și în cadrul votului acordat de Parlamentul European.
Am votat acest raport extrem de important, deoarece reprezintă un prim pas în punerea în aplicare al Pactului verde european, fiind primul pilon concret al acestuia, care va contribui la atingerea țintelor stabilite de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, până în 2030 și, ulterior, până în 2050 cu scopul de a transforma Europa în primul continent „verde”.

Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial (A9-0143/2020 - Stanislav Polčák)

15-09-2020

Conform Raportului Planeta Vie (Living Planet Report) 2020 lansat săptămâna trecută de WWF, populațiile globale de mamifere, păsări, amfibieni, reptile și pești au suferit, în medie, un declin de două treimi, în mai puțin de jumătate de secol, între 1970 și 2016. Cauzele includ aceleași tipuri de distrugere a mediului - cum ar fi defrișările, agricultura nesustenabilă și comerțul ilegal cu animale sălbatice - care contribuie la răspândirea virusurilor, precum cel care a provocat pandemia COVID-19.
Vreau să evidențiez referirea din comunicarea Comisiei „Intensificarea acțiunii UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial” la caracterul de neînlocuit al pădurilor primare, iar protecția acestora oferă un beneficiu imens în atenuarea schimbărilor climatice, datorită dimensiunii și longevității stocurilor de carbon din ecosistemele lor. Împăduririle, realizate într-un mod compatibil cu protecția și consolidarea ecosistemelor locale, pot contribui la atingerea neutralității climatice până în 2050, iar protejarea pădurilor trebuie să constituie o prioritate politică a UE. UE ar trebui să ofere un exemplu și să transpună în practică angajamentele sociale și de mediu internaționale pe care și le-a asumat, alături de cele ale statelor sale membre, inclusiv în ceea ce privește clima, biodiversitatea și drepturile omului. Iată considerentele votului meu pe acest raport.

Contact

Bruxelles

Strasbourg