Victor BOŞTINARU Victor BOŞTINARU
Victor BOŞTINARU
România

Data nașterii : , Valea Mare

a 8-a legislatură Victor BOŞTINARU

Grupuri politice

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Vicepreședinte
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Vicepreședinte

Partide naționale

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (România)

Membru

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri externe
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru dezvoltare regională

Membru supleant

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru comerț internațional
 • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania
 • 19-01-2017 / 28-10-2018 : Comisia pentru comerț internațional
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcomisia pentru securitate și apărare

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Fondul european de apărare (dezbatere)

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-657-0000)

Ordinea lucrărilor

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-049-0000)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, secțiunea III – Comisia

27-03-2015 REGI_AD(2015)549331 PE549.331v02-00 REGI
Victor BOŞTINARU

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020

26-03-2015 REGI_AD(2015)549306 PE549.306v02-00 REGI
Victor BOŞTINARU

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014

19-11-2018 REGI_AD(2018)626678 PE626.678v02-00 REGI
Mirosław PIOTROWSKI

AVIZ referitor la strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear

14-07-2016 INTA_AD(2016)582110 PE582.110v02-00 INTA
Marietje SCHAAKE

AVIZ referitor la Raportul privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile

21-04-2016 REGI_AD(2016)578466 PE578.466v02-00 REGI
Younous OMARJEE

Propuneri de rezoluție

Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

DECLARAȚIE SCRISĂ referitoare la construirea Viei Carpathia, un coridor de transport strategic pentru regiunile din estul UE

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Caducă
Tomasz Piotr PORĘBA Miroslav MIKOLÁŠIK Victor BOŞTINARU Evžen TOŠENOVSKÝ Ryszard Antoni LEGUTKO Ashley FOX Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Andrew LEWER Edward CZESAK
Data deschiderii : 07-03-2016
Data limită : 07-06-2016
Numărul de semnatari : 61 - 08-06-2016

DECLARAȚIE SCRISĂ referitoare la regiunea carpatică a UE

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Caducă
Tomasz Piotr PORĘBA Miroslav MIKOLÁŠIK Victor BOŞTINARU Evžen TOŠENOVSKÝ Ryszard Antoni LEGUTKO Ashley FOX Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Andrew LEWER Edward CZESAK
Data deschiderii : 14-12-2015
Data limită : 14-03-2016
Numărul de semnatari : 47 - 15-03-2016

DECLARAȚIE SCRISĂ referitoare la punerea în aplicare mai eficace și mai coordonată a strategiilor macroregionale ale UE

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Caducă
Zigmantas BALČYTIS Bogusław LIBERADZKI Adam GIEREK Tunne KELAM Roberts ZĪLE Victor BOŞTINARU Viorica DĂNCILĂ Liisa JAAKONSAARI Krišjānis KARIŅŠ Marju LAURISTIN
Data deschiderii : 27-04-2015
Data limită : 27-07-2015
Numărul de semnatari : 79 - 28-07-2015

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.