Neena GILL Neena GILL
Neena GILL
Regatul Unit

a 9-a legislatură Neena GILL

Grupuri politice

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membră

Partide naționale

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Regatul Unit)

Președintă

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegația pentru relațiile cu Japonia

Vicepreședintă

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru

 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegația pentru relațiile cu Japonia
 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Conferința președinților de delegație

Membru supleant

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Comisia pentru afaceri externe
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Drepturile popoarelor indigene (dezbatere) EN

29-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-29(1-271-0000)

Burundi, în special libertatea de exprimare EN

16-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-16(4-048-0000)

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00 AFET
Michael GAHLER

Alte activități parlamentare

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Funds EN

01-08-2019 E-002510/2019 Comisia

Întrebări adresate BCE, referitoare la MUS și MUR

Deputații pot să-i adreseze BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris sau întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Aceste întrebări sunt transmise inițial președintelui comisiei competente. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.