Lara WOLTERS Lara WOLTERS
Lara WOLTERS

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membră

Țările de Jos - Partij van de Arbeid (Țările de Jos)

Data nașterii : , AMSTERDAM

Prima pagină Lara WOLTERS

Membră

CONT
Comisia pentru control bugetar
JURI
Comisia pentru afaceri juridice
D-CN
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Membru supleant

CULT
Comisia pentru cultură și educație
D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Activități recente

Măsuri specifice menite să ofere o flexibilitate excepțională pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19 NL

17-04-2020
Explicații scrise ale votului

Vandaag heb ik vóór het investeringsinitiatief coronavirusrespons plus gestemd.
Europa heeft te maken met een gezondheidscrisis van ongekende omvang. Het is nog lastig in te schatten hoe lang deze crisis gaat duren en hoe het virus zich verder verspreidt. We leven allemaal in tijden van grote onzekerheid. De gevolgen zullen in ieder geval desastreus zijn, zowel voor de volksgezondheid als voor de economie. Lidstaten hebben daarom op korte termijn behoefte aan liquide middelen, om medische producten, krediet voor het midden- en kleinbedrijf en maatregelen op de arbeidsmarkt te kunnen financieren.
Door CRII+ kunnen lidstaten hun cohesiefondsen voor deze doeleinden inzetten. Hiervoor is een hoge mate van flexibiliteit in de bestedingsvoorwaarden nodig. Lidstaten mogen (tijdelijk in verband met de coronacrisis) volledige medefinanciering aanvragen en schuiven met geld tussen de verschillende fondsen en regio’s. Hierdoor kunnen lidstaten het geld op korte termijn gericht inzetten in de gebieden die het hardst zijn getroffen door het virus.

Introducerea unor măsuri specifice pentru a face față crizei cauzate de epidemia de COVID-19 NL

17-04-2020
Explicații scrise ale votului

Mensen moeten centraal staan in de strijd tegen het coronavirus en de gevolgen daarvan. Dat vindt de PvdA terug in deze resolutie. Mede daarom stemmen wij voor.
Maar er is meer. Het Parlement heeft vastgelegd dat het geld dat vrijkomt ten goede moet komen aan diverse sectoren, bevolkingsgroepen en regio’s, inclusief de overzeese Koninkrijksdelen. De lijn van de PvdA dat steunmaatregelen niet mogen worden gebruikt voor bonussen of betaling van dividend aan aandeelhouders is overgenomen. Daarentegen komt er juist financiële steun voor werknemers die gedeeltelijk werkloos raken en blijft de Green Deal prioriteit. Ook staan wij samen sterker bij het produceren en verspreiden van medische apparatuur, vaccins en medicijnen.
Het is essentieel dat landen erkennen dat zij in deze crisis afhankelijk zijn van elkaar: daarom ondersteunen wij voorstellen, zoals de herstelobligaties. Ook hebben wij gezien dat lidstaten zoals Hongarije deze crisis aanwenden om de democratie uit te hollen. Voor ons is dat volstrekt onacceptabel. Wij zijn verheugd dat schuldenverlichting voor ontwikkelingslanden onderdeel is van deze resolutie.
Tot slot is er nadrukkelijk aandacht voor de meest kwetsbaren, zoals vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld. Zij verdienen altijd onze steun, crisis of niet.

Lara WOLTERS
Lara WOLTERS

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Hartenkreet van @Dolfjansen: “Een beschaving kan zichzelf alleen serieus nemen als het een bloeiende culturele sector heeft en er alles aan doet om die overeind te houden”. Ons hele gesprek 👉 https://t.co/KoODOhL0gI  https://t.co/Wmgeip4Z6G 

.@mariettehamer: „Het lijkt soms net alsof Nederland tegenover Europa staat. [...] Je hebt elkaar hard nodig. Opwaartse convergentie is belangrijk: neem de landen die niet zo ver zijn als wij, mee.” https://t.co/hVc7He0kBT 

Contact

Bruxelles

Strasbourg