Jan HUITEMA Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

Grupul Renew Europe

Membru

Țările de Jos - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Țările de Jos)

Data nașterii : , Makkinga

Prima pagină Jan HUITEMA

Membru

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Membru supleant

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
PECH
Comisia pentru pescuit
D-BR
Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei

Activități recente

Situația actuală a stategiei de vaccinare împotriva COVID-19 a UE (dezbatere) NL

10-02-2021 P9_CRE-PROV(2021)02-10(3-096-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Noul plan de acțiune privind economia circulară (dezbatere) NL

08-02-2021 P9_CRE-PROV(2021)02-08(1-054-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

RAPORT referitor la noul plan de acțiune privind economia circulară

28-01-2021 A9-0008/2021 PE652.387v03-00 ENVI
Rapoarte în calitate de raportor
Jan HUITEMA

Contact

Bruxelles

Strasbourg