Victor NEGRESCU Victor NEGRESCU
Victor NEGRESCU

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membru

România - Partidul Social Democrat (România)

a 8-a legislatură Victor NEGRESCU

Grupuri politice

 • 01-07-2014 / 29-06-2017 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naționale

 • 01-07-2014 / 29-06-2017 : Partidul Social Democrat (România)

Membru

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru bugete
 • 14-07-2014 / 29-06-2017 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 19-01-2017 / 29-06-2017 : Comisia pentru bugete
 • 13-03-2017 / 29-06-2017 : Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală

Membru supleant

 • 08-07-2014 / 15-12-2015 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 14-07-2014 / 29-06-2017 : Delegația pentru relațiile cu Canada
 • 12-11-2015 / 28-11-2016 : Comisia pentru petiții
 • 29-11-2016 / 18-01-2017 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 19-01-2017 / 29-06-2017 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 19-01-2017 / 29-06-2017 : Comisia pentru afaceri juridice

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Modelul uniform de viză (dezbatere) EN

01-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-01(2-071-5000)

Protecția adulților vulnerabili (dezbatere) (dezbatere)

01-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-01(2-076-0000)

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European

26-02-2015 JURI_AD(2015)549131 PE549.131v02-00 JURI
Victor NEGRESCU

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova

05-04-2017 BUDG_AD(2017)600929 PE600.929v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale.

04-04-2017 BUDG_AD(2017)597622 PE597.622v02-00 BUDG
Liadh NÍ RIADA

AVIZ referitor la Planul european de acțiune privind guvernarea electronică 2016-2020

02-03-2017 JURI_AD(2017)595605 PE595.605v02-00 JURI
Pavel SVOBODA

Propuneri de rezoluție

Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Cerere de ridicare a imunității lui Marine Le Pen EN

15-06-2017

The report on the request for the waiver of the immunity of Marine Le Pen has been voted following the evaluation made by the Committee on Legal Affairs (JURI).

Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) EN

15-06-2017

The European Fund for Strategic Investments (EFSI) entered into force in July 2015 and has brought a significant contribution to economic, social and territorial cohesion, as well as boosting employment. I support the implementation of EFSI because it promotes future-oriented investments. We have requested more transparency in the selection process, in order for all the Member States to gain access to this fund.

Agenda europeană pentru economia colaborativă (A8-0195/2017 - Nicola Danti) EN

15-06-2017

The concept of a ‘collaborative economy’ encompasses a wide range of activities, which stem from a variety of collaborative business models, including non-profit driven ones. The business models range from collaborative platforms which enable the exchange of goods or services all over the world to small collaborative SMEs which provide services for local communities. I support the European agenda for the collaborative economy because it can create significant opportunities for consumers, entrepreneurs and citizens, and as well as generate new jobs, growth and sources of income.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

DECLARAȚIE SCRISĂ referitoare la insuficiența cardiacă

24-10-2016 P8_DCL(2016)0110 Caducă
Annie SCHREIJER-PIERIK Pascal ARIMONT Marc TARABELLA Daciana Octavia SÂRBU Aldo PATRICIELLO Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Victor NEGRESCU Nessa CHILDERS Monica MACOVEI Karin KADENBACH Andrey KOVATCHEV Nicola CAPUTO Ian DUNCAN Miriam DALLI Patricija ŠULIN Stelios KOULOGLOU
Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 236 - 25-01-2017

DECLARAȚIE SCRISĂ referitoare la evaluarea impactului Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească

12-09-2016 P8_DCL(2016)0087 Caducă
Victor NEGRESCU Roberta METSOLA Tibor SZANYI Tomáš ZDECHOVSKÝ Ivan JAKOVČIĆ Laura FERRARA Nicola CAPUTO Michał BONI Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 45 - 13-12-2016

DECLARAȚIE SCRISĂ referitoare la copiii lăsați în țara de origine de părinții lor care lucrează în străinătate

12-09-2016 P8_DCL(2016)0086 Caducă
Victor NEGRESCU Inés AYALA SENDER Daciana Octavia SÂRBU Filiz HYUSMENOVA Viorica DĂNCILĂ Norica NICOLAI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Sergei STANISHEV Patricija ŠULIN
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 59 - 13-12-2016

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg