François ALFONSI François ALFONSI
François ALFONSI

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

Membru

Franța - Régions et Peuples Solidaires (Franța)

Data nașterii : , Ajaccio

Prima pagină François ALFONSI

Membru

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
DMED
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Membru supleant

AFCO
Comisia pentru afaceri constituționale
DMAS
Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek

Activități recente

Arrest of Kamran Ghaderi in Iran EN

25-06-2021 E-003327/2021 Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
Întrebări scrise

RAPORT referitor la dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE

24-06-2021 A9-0213/2021 PE689.799v02-00 AFCO
Rapoarte în calitate de raportor alternativ
Helmut SCHOLZ

Contact

Bruxelles

Strasbourg