Jarosław KALINOWSKI Jarosław KALINOWSKI
Jarosław KALINOWSKI

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Polonia - Polskie Stronnictwo Ludowe (Polonia)

Data nașterii : , Wyszków

Prima pagină Jarosław KALINOWSKI

Membru

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
D-RS
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia

Membru supleant

PECH
Comisia pentru pescuit
DSEE
Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo

Activități recente

Strategia „De la fermă la consumator” - rolul-cheie al fermierilor și al zonelor rurale (dezbatere) PL

13-02-2020 P9_CRE-REV(2020)02-13(4-069-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

PAC: Disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) PL

18-12-2019
Explicații scrise ale votului

Propozycja środków przejściowych w odniesieniu do roku 2020 oraz 2021 jest konieczna z uwagi na fakt, iż nowa wspólna polityka rolna nie będzie mogła wejść w życie z początkiem roku 2021. Dlatego sprawozdanie to zostało przyjęte przez Komisję Rolnictwa w drodze uproszczonej procedury, bez głosowania i bez składania poprawek. Co więcej, mając na uwadze konieczność pilnego wdrożenia środków przejściowych, Rada UE zobowiązała się przyjąć propozycję w podobnym trybie.
Głosowany dziś dokument jest jednym z dwóch rozporządzeń wprowadzających środki przejściowe na najbliższe lata, modyfikującym istniejące rozporządzenia o WPR tak, by wdrożenie dyscypliny finansowej było możliwe, jeżeli zajdzie taka potrzeba, od roku 2021, a także umożliwiającym państwom członkowskim, które korzystają z elastyczności między filarami, poinformowanie Komisji Europejskiej o wysokości przesunięć i wykorzystanie transferu.
Rolnicy, którzy są odbiorcami i końcowymi beneficjentami środków wsparcia faktycznie realizującymi wspólnotową politykę rolną, nie powinni ponosić strat wynikających z opóźnień legislacyjnych dotyczących przyszłych wieloletnich ram finansowych.

Contact

Bruxelles

Strasbourg