Peter JAHR Peter JAHR
Peter JAHR

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Germania - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Germania)

Data nașterii : , Burgstädt

a șaptea legislatură Peter JAHR

Grupuri politice

 • 14-07-2009 / 15-12-2010 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru
 • 16-12-2010 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru al Biroului

Partide naționale

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Germania)

Membru

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru petiții
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegația la comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan și UE-Georgia
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru petiții
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Iran

Membru supleant

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru bugete
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Irak
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru bugete

all-activities

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

27-06-2013 PETI_AD(2013)507937 PE 507.937v02-00 PETI
Nikolaos CHOUNTIS

AVIZ referitor la raportul anual pe 2011 privind protejarea intereselor financiare ale UE - Combaterea fraudei

26-03-2013 AGRI_AD(2013)504314 PE 504.314v02-00 AGRI
Janusz WOJCIECHOWSKI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a mecanismului Conectarea Europei

20-09-2012 BUDG_AD(2012)492829 PE 492.829v03-00 BUDG
Göran FÄRM

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă privind promovarea cursurilor de educație juridică

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Caducă
Angelika WERTHMANN Victor BOŞTINARU Jorgo CHATZIMARKAKIS Minodora CLIVETI Frank ENGEL Carlos ITURGAIZ Peter JAHR Ádám KÓSA Antigoni PAPADOPOULOU Antonyia PARVANOVA Nikolaos SALAVRAKOS Eleni THEOCHAROUS Tatjana ŽDANOKA Milan ZVER
Data deschiderii : 09-09-2013
Data limită : 09-12-2013
Numărul de semnatari : 58 - 10-12-2013

Declarație scrisă privind protecția copiilor în cauze care implică răpiri, printre altele în contextul problemelor legate de custodie

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Caducă
Angelika WERTHMANN Victor BOŞTINARU Jorgo CHATZIMARKAKIS Minodora CLIVETI Frank ENGEL Carlos ITURGAIZ Peter JAHR Ádám KÓSA Gesine MEISSNER Antigoni PAPADOPOULOU Antonyia PARVANOVA Nikolaos SALAVRAKOS Eleni THEOCHAROUS Tatjana ŽDANOKA Milan ZVER
Data deschiderii : 09-09-2013
Data limită : 09-12-2013
Numărul de semnatari : 91 - 10-12-2013

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg