Peter JAHR Peter JAHR
Peter JAHR

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Germania - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Germania)

Data nașterii : , Burgstädt

Rapoarte în calitate de raportor Peter JAHR

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Contact

Bruxelles

Strasbourg