Danuta Maria HÜBNER : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru comerț internațional 
Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri constituționale 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 

Activităţi recente 

Contact