Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Polonia - Platforma Obywatelska (Polonia)

Data nașterii : , Jasło

a șaptea legislatură Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Grupuri politice

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră

Partide naționale

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polonia)

Membru

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Ucraina
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru dezvoltare regională

Membru supleant

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

all-activities

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună pentru bioindustrii

18-12-2013 REGI_AD(2013)522783 PE 522.783v03-00 REGI
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II)

12-06-2012 REGI_AD(2012)487681 PE 487.681v02-00 REGI
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

AVIZ referitor la managementul calității pentru statisticile europene

27-01-2012 REGI_AD(2012)480521 PE 480.521v02-00 REGI
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006

28-06-2012 REGI_AD(2012)486225 PE 486.225v03-00 REGI
María IRIGOYEN PÉREZ

AVIZ referitor la consolidarea răspunsului european în caz de dezastre: rolul protecției civile și al asistenței umanitare

22-06-2011 REGI_AD(2011)464790 PE 464.790v02-00 REGI
Georgios STAVRAKAKIS

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg