Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Polonia - Platforma Obywatelska (Polonia)

Data nașterii : , Jasło

a 8-a legislatură Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Grupuri politice

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră

Partide naționale

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polonia)

Membru

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru transport și turism
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru transport și turism

Membru supleant

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
  • 19-01-2017 / 11-07-2018 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  • 12-07-2018 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri constituționale

Principalele activități parlamentare

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 în ceea ce privește reducerea emisiilor poluante provenind de la vehiculele rutiere

19-06-2015 TRAN_AD(2015)554829 PE554.829v02-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii

11-10-2018 TRAN_AD(2018)623885 PE623.885v02-00 TRAN
Michael DETJEN

Propuneri de rezoluție

Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) PL

16-01-2019

Wskutek wielu afer i kontrowersji związanych z dopuszczaniem do obrotu środków ochrony roślin, zwłaszcza glifosatu, będącego substancją czynną powszechnie stosowaną w herbicydach, powołana została w PE specjalna komisja, której głównym celem było usprawnienie unijnej procedury zatwierdzania pestycydów.
Głosowane dziś sprawozdanie z prac komisji skupia się na kilku głównych problemach, w tym m.in. na poprawie przejrzystości, publicznym dostępie do badań, ich pełnej przejrzystości oraz unikaniu konfliktu interesów, a także, co najważniejsze, na zadbaniu o to, by żywność trafiająca na nasze stoły była bezpieczna dla zdrowia i życia konsumentów, którzy ją spożywają.
Rozbieżne oceny dotyczące szkodliwości i rakotwórczości samego glifosatu w sposób znaczący podważyły zaufanie konsumentów zarówno do instytucji odpowiedzialnych za ich wydawanie, jak również do samej metodologii ich przeprowadzania.
Przegłosowane dziś sprawozdanie wskazuje rozwiązania i procedury mające na celu wzmocnienie i tak stojącego już na bardzo wysokim poziomie procesu autoryzacji pestycydów w UE, dlatego mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów oraz równowagę rynku wewnętrznego, zagłosowałam za zaproponowanymi rozwiązaniami.

Conducerea autonomă în transportul european (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) PL

15-01-2019

Celem sprawozdania jest określenie wspólnej wizji w zakresie przyszłości mobilności w Europie i w Polsce, stworzenie podstaw prawnych, a także zapewnienie polskim obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do bezpiecznych, inteligentnych i jednolitych rozwiązań technologicznych tak potrzebnych dla prawidłowego zastosowania pojazdów autonomicznych.
Rewolucja w dziedzinie mobilności cyfrowej nie jest utopią, a powoli staje się faktem – powstają już nowe modele biznesowe rozwijające innowacyjne usługi, technologie cyfrowe wykorzystywane w projektowanych pojazdach autonomicznych. Trzeba pamiętać, że nowe samochody w coraz większym stopniu polegają na oprogramowaniu i łączności.
W sprawozdaniu mówimy o kwestiach dotyczących technologii przekazywania danych, zasadach bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, a także o rozwiązaniach dla producentów samochodów i oprogramowania, bo to oni będą musieli opracować faktyczne rozwiązania w dziedzinie nowej mobilności.
Głosowałam za tym sprawozdaniem, bo chcę aby Europa, w tym Polska, pozostała na czele globalnej rewolucji cyfrowej.

Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare (A8-0401/2018 - Dan Nica) PL

12-12-2018

Program „Horyzont Europa” to najambitniejszy na świecie instrument finansowania nauki i innowacji, w szczególności jeśli chodzi o wsparcie małych i średnich przedsiębiorców. Szczególnie istotnym problemem, który podjęliśmy, jest luka w wykorzystaniu programu pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Zachodniej. Bardzo się cieszę, że udało się włączyć do funduszu środki na badania w zakresie technologii kosmicznych, co może pozytywnie wpłynąć np. na rozwój Doliny Lotniczej i działających tam przedsiębiorców, a w konsekwencji doprowadzić do powstania nowych miejsc pracy. Głosowałam za przyjęciem tego istotnego sprawozdania.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg