Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Polonia - Platforma Obywatelska (Polonia)

Data nașterii : , Jasło

a 9-a legislatură Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Grupuri politice

  • 02-07-2019 ... : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră

Partide naționale

  • 02-07-2019 ... : Platforma Obywatelska (Polonia)

Vicepreședintă

  • 26-09-2019 ... : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
  • 02-07-2019 ... : Comisia pentru transport și turism
  • 02-07-2019 ... : Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

Membru supleant

  • 02-07-2019 ... : Comisia pentru comerț internațional
  • 02-07-2019 ... : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabă

Contact

Bruxelles

Strasbourg