Tomasz Piotr PORĘBA Tomasz Piotr PORĘBA
Tomasz Piotr PORĘBA

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membru al Biroului

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Prima pagină Tomasz Piotr PORĘBA

Vicepreședinte

DASE
Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

Membru

TRAN
Comisia pentru transport și turism

Membru supleant

CULT
Comisia pentru cultură și educație
D-CL
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Activități recente

RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021)

14-10-2020 A9-0191/2020 PE652.338v02-00 TRAN
Rapoarte în calitate de raportor alternativ
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

08-10-2020 TRAN_AD(2020)654050 PE654.050v03-00 TRAN
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Marian-Jean MARINESCU

Contact

Bruxelles

Strasbourg