Peter van DALEN Peter van DALEN
Peter van DALEN

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Țările de Jos - ChristenUnie (Țările de Jos)

Data nașterii : , Zwijndrecht

Curriculum vitae Peter van DALEN

Versiunea originală : NL


Curriculum vitae   (Informații publicate care țin doar de responsabilitatea deputatului)

Data actualizării: 25/05/2020

Formare (titluri și diplome)

 • 16/06/1976 : diplomă de bacalaureat (secția reală), Develsteincollege, Zwijndrecht
 • 22/09/1983 : diplomă universitară în relații internaționale, istorie militară și istorie contemporană (Universitatea Utrecht)
 • 31/08/1984 : propedeutică în drept olandez (Universitatea Utrecht)

Carieră profesională

 • 01/07/2019 : deputat în Parlamentul European al Partidului Uniunii Creștine, membru al Grupului Partidului Popular European (PPE) în Parlamentul European, prim-vicepreședinte al Comisiei pentru pescuit (PECH), vicepreședinte al Comisiei pentru pescuit (PECH), membru al Comisiei pentru drepturile omului (DROI) și membru supleant al Comisiei pentru afaceri externe (AFET), membru al Delegației PE pentru relațiile cu țările din Asia de Sud (DSAS, inclusiv Pakistan), membru supleant al Delegației pentru relațiile cu țările din Mashrek (DSAS, Egipt, Liban, Iordania și Siria) copreședinte al Intergrupului pentru libertatea religioasă și de convingere din cadrul PE
 • 01/07/2009-01/07/2019 : deputat în Parlamentul European din partea Partidului Uniunii Creștine-SGP, membru al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), membru al biroului executiv al ECR, membru al Comisiei pentru transport și turism a PE, membru și coordonator ECR al Comisiei pentru pescuit a PE, membru al Delegației UE pentru relațiile cu India, membru supleant al Delegației pentru relațiile cu țările din Asia de Sud, membru supleant al Comisiei speciale pentru deciziile fiscale alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)
 • 01/07/2005-01/07/2009 : inspector-șef - director în cadrul Autorității de supraveghere a transporturilor și gospodăririi apelor, responsabil cu controlul și supravegherea navigației interioare în ceea ce privește siguranța, substanțele periculoase și mediul (locul de muncă: Rotterdam)
 • 01/11/2001-01/07/2005 : director - inspector-șef supleant în cadrul Autorității de supraveghere a transporturilor și gospodăririi apelor, responsabil în materie de siguranță, securitate, zgomot și mediu pentru aviația civilă în Țările de Jos (locul de muncă: Schiphol, apoi Hoofddorp)
 • 01/11/1995-01/11/2001 : director adjunct și, începând cu 1.11.1997, director al departamentului principal secția navigație interioară și infrastructura apelor din cadrul Ministerului Transporturilor și al Gospodăririi Apelor în același timp, în perioada 1.1.1999 - 1.11.2001, comisar al Guvernului Țărilor de Jos pentru navigația pe Rin în cadrul Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin de la Strasbourg
 • 01/10/1990-01/11/1995 : funcționar superior în cadrul Ministerului Transporturilor și al Gospodăririi Apelor, responsabil principal pentru relațiile ministerului cu Parlamentul European și CEMT (FIT) (Paris)
 • 1989 : membru/examinator în cadrul Comisiei naționale de examene la istorie în învățământul secundar
 • 01/03/1985-16/03/1989 : funcționar superior în cadrul Parlamentului European pentru Grupul deputaților neafiliați, în special pentru deputatul Van der Waal (domenii: politica transporturilor, relații externe, drepturile omului)
 • 1983-01/03/1985 : profesor de istorie, istoriografie și științe politice în cadrul Școlii evanghelice de jurnalism din Amersfoort și la liceele regionale din Zwolle și Ede
 • 1981-1983 : consilier cu fracțiune de normă al grupului parlamentar al RPF din Camera Reprezentanților din Țările de Jos (domenii de politică: cooperare pentru dezvoltare, sănătate publică)
 • 01/07/2009 : deputat în Parlamentul European, din iulie 2019, în cadrul Grupului Partidului Popular European (Creștin Democrat) (PPE)

Carieră politică

Funcții în cadrul unui partid politic sau sindicat national

 • 05/2007-07/2008 : președinte al Grupului de proiect național pentru Europa al Uniunii Creștine
 • 2003-2009 : secretar al platformei electorale a Partidului Uniunii Creștine, Houten
 • 1999-2009 : membru al consiliului administrativ al Fundației pentru sprijinirea activităților grupului Partidului Uniunii Creștine-SGP din Parlamentul European (o fundație care angajează aproximativ opt colaboratori)
 • 1989-2009 : membru al colegiului consultativ al grupului Partidului Uniunii Creștine-SGP (consiliere politică și strategică acordată deputaților europeni) și coautor al tuturor programelor de partid europene ale RPF și Partidului Uniunii Creștine apărute de atunci
 • 1991-2003 : participare la activitatea politică locală din Houten în calitate de președinte al grupului RPF/GPV din consiliul comunal (1994-1998) și membru al comisiei consiliului pentru amenajarea teritoriului și finanțe (1991-2003)
 • 1985-1991 : președinte al platformei electorale a RPF din Houten
 • 1981-1984 : președinte al platformei electorale a RPF din Utrecht
 • 1978-1981 : membru al comitetului executiv național al RPF pentru cadre și formare
 • 1976 : co-fondator al platformei electorale a RPF din Zwijndrecht

Alte activități

 • Starea civilă: căsătorit, trei fii
 • apartenență religioasă: Biserica Evanghelică din Țările de Jos (PKN)
 • Hobby-uri: lectura: literatură germană și cărți despre Războiul Civil American, Mafia și împărații romani
 • Publicații: „Europa, vaderland van morgen?” („Europa, patria de mâine?”), editura De Banier (Utrecht, 1990) și o serie de articole și contribuții pe teme politice europene în diverse media
 • Limbi: o (foarte) bună cunoaștere a limbii engleze, a limbii germane și a limbii franceze (scris și vorbit) cunoștințe pasive de limba italiană

Contact

Bruxelles

Strasbourg