Peter van DALEN Peter van DALEN
Peter van DALEN

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Țările de Jos - ChristenUnie (Țările de Jos)

Data nașterii : , Zwijndrecht

a 8-a legislatură Peter van DALEN

Grupuri politice

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - Membru al Biroului
 • 13-12-2016 / 10-01-2017 : Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - Membru al Biroului
 • 11-01-2017 / 15-01-2017 : Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - Membru al Biroului
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - Membru al Biroului
 • 05-07-2017 / 24-10-2017 : Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - Membru al Biroului
 • 25-10-2017 / 01-07-2019 : Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - Vicepreședinte

Partide naționale

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : ChristenUnie (Țările de Jos)

Membru

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru transport și turism
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru pescuit
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu India
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru transport și turism
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru pescuit

Membru supleant

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)

Principalele activități parlamentare

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea III – Comisia și agențiile executive

02-03-2018 PECH_AD(2018)613408 PE613.408v02-00 PECH
Alain CADEC

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2016

02-03-2018 PECH_AD(2018)613422 PE613.422v02-00 PECH
Isabelle THOMAS

AVIZ referitor la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020

23-11-2017 PECH_AD(2017)610677 PE610.677v03-00 PECH
Clara AGUILERA

Propuneri de rezoluție

Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Programul „Drepturi și valori” (A8-0468/2018 - Bodil Valero) NL

17-04-2019

Het programma Rechten en waarden is voor mij zeker op bepaalde punten erg waardevol. Ik denk dan aan het Daphne-programma, dat beoogt bij te dragen tot de bescherming van kinderen, jongeren en vrouwen tegen alle vormen van geweld en dat ook een hoog niveau van bescherming van gezondheid en welzijn wil bereiken. Daarbij keurt het programma Rechten en waarden ook discriminatie van de LGBTI-gemeenschap af. Op enkele punten gaat het programma echter te ver, zoals het actief bestrijden van genderstereotypen van jongs af aan. Het poogt ook een Europese identiteit af te dwingen. Ik ben ervan overtuigd dat de lidstaten sociale kwesties beter kunnen aanpakken dan de EU en daarom heb ik me bij de stemming onthouden. Kortom, inhoudelijk staan er waardevolle punten in het programma, maar de EU-bemoeienis is te aanwezig.

Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) NL

26-03-2019

De in de trialoog vastgestelde tekst doet te weinig om de auteursrechten te beschermen, en draagt zelfs bij aan het ondermijnen van de vrijheid van meningsuiting online.
Het is voor mij duidelijk dat artiesten en anderen eerlijk beloond moeten worden voor hun werk. Maar de richtlijn gaat vooral over de bescherming van de eigenaar van het auteursrecht. Vaak zijn dat niet de artiesten zelf, maar hun vertegenwoordigers.
Er is ook een groot risico dat onlineplatforms te drastische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat materiaal zonder licentie niet zichtbaar is, uit angst voor hoge boetes. Dat zullen ze doen door filters te plaatsen die de inhoud van geüpload materiaal analyseren. Maar hoe werken die filters? Kennen ze het verschil tussen origineel en bewerking, of parodie? Die vragen zijn nog onbeantwoord.
We moeten de rechten van artiesten beschermen. De rechten van internetgebruikers in het algemeen moeten eveneens worden beschermd. Wat mij betreft moeten we daarom opnieuw naar de tekentafel om een wet voor de bescherming van auteursrecht te maken die de belangen van iedereen dient. Wat nu voor ons ligt is simpelweg onvoldoende. Daarom stem ik tegen.

Instituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal (A8-0421/2018 - Sven Giegold) NL

17-01-2019

Ik ben tegenstander van het overhevelen van meer bevoegdheden op belastinggebied van de lidstaten naar de EU. Ik ben echter groot voorstander van maatregelen, vooral op basis van samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten, die belastingfraude en belastingontwijking moeten stoppen. Daarom heb ik dit verslag gesteund.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă referitoare la recunoașterea de către Turcia a genocidelor armean, caldeo-asiro-sirian și greco-pontic din 1915

12-09-2016 P8_DCL(2016)0102 Caducă
Dominique BILDE Milan ZVER Zigmantas BALČYTIS Patricija ŠULIN Mara BIZZOTTO Peter van DALEN Gerolf ANNEMANS Mireille D'ORNANO Steeve BRIOIS Marie-Christine BOUTONNET
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 23 - 13-12-2016

Declarație scrisă referitoare la promovarea libertății religioase în Pakistan și de condamnare a detenției nejustificate a doamnei Asia Bibi

25-05-2016 P8_DCL(2016)0055 Caducă
Antonio TAJANI Lars ADAKTUSSON György HÖLVÉNYI Mairead McGUINNESS Elisabeth MORIN-CHARTIER Jan OLBRYCHT Marijana PETIR Cristian Dan PREDA Massimiliano SALINI Silvia COSTA David Maria SASSOLI Patrizia TOIA Dennis de JONG Peter van DALEN
Data deschiderii : 25-05-2016
Data limită : 25-08-2016
Numărul de semnatari : 282 - 25-08-2016

Declarație scrisă referitoare la promovarea și efectele benefice pentru sănătate ale alăptării în Europa

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Caducă
Arne GERICKE Jadwiga WIŚNIEWSKA Ildikó GÁLL-PELCZ Marijana PETIR Peter van DALEN Jana ŽITŇANSKÁ Marian HARKIN Zdzisław KRASNODĘBSKI Fabio Massimo CASTALDO Anna ZÁBORSKÁ Alojz PETERLE
Data deschiderii : 01-02-2016
Data limită : 01-05-2016
Numărul de semnatari : 116 - 02-05-2016

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg