Carlo FIDANZA Carlo FIDANZA
Carlo FIDANZA

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membru al Biroului

Italia - Fratelli d'Italia (Italia)

Data nașterii : , San Benedetto del Tronto

a șaptea legislatură Carlo FIDANZA

Grupuri politice

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru al Biroului

Partide naționale

 • 14-07-2009 / 03-03-2013 : Il Popolo della Libertà (Italia)
 • 04-03-2013 / 20-02-2014 : Fratelli d'Italia - Centrodestra Nazionale (Italia)
 • 21-02-2014 / 30-06-2014 : Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale (Italia)

Membru

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru transport și turism
 • 16-09-2009 / 20-10-2009 : Delegația pentru relațiile cu Iran
 • 21-10-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Afganistan
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru transport și turism

Membru supleant

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

all-activities

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

18-09-2013 TRAN_AD(2013)513286 PE513.286v02-00 TRAN
Nathalie GRIESBECK

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

DECLARAȚIE SCRISĂ referitoare la intensificarea turismului nautic în Uniunea Europeană

10-12-2012 P7_DCL(2012)0038 Caducă
Nuno TEIXEIRA Silvia-Adriana ȚICĂU Carlo FIDANZA Izaskun BILBAO BARANDICA Giommaria UGGIAS
Data deschiderii : 10-12-2012
Data limită : 14-03-2013
Numărul de semnatari : 67 - 20-02-2013

DECLARAȚIE SCRISĂ privind declararea zilei de 9 noiembrie „Ziua Europeană a Reconcilierii”cu ocazia aniversării căderii Zidului Berlinului

04-11-2009 P7_DCL(2009)0059 Caducă
Carlo FIDANZA Esther de LANGE Rareș-Lucian NICULESCU Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ Marco SCURRIA
Data deschiderii : 04-11-2009
Data limită : 17-02-2010
Numărul de semnatari : 82 - 17-02-2010

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg