Jens GEIER Jens GEIER
Jens GEIER

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membru

Germania - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Germania)

a șaptea legislatură Jens GEIER

Grupuri politice

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naționale

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Germania)

Membru

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru bugete
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru control bugetar
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Japonia
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru bugete
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru control bugetar

Membru supleant

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru dezvoltare regională
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru dezvoltare regională

all-activities

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună ECSEL

08-01-2014 CONT_AD(2014)521741 PE521.741v03-00 CONT
Jens GEIER

AVIZ referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014

03-10-2013 CONT_AD(2013)516695 PE516.695v02-00 CONT
Jens GEIER

AVIZ referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2014

26-06-2013 CONT_AD(2013)508183 PE508.183v03-00 CONT
Jens GEIER

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

16-10-2012 REGI_AD(2012)492639 PE492.639v02-00 REGI
Elisabeth SCHROEDTER

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii

27-06-2011 REGI_AD(2011)464804 PE464.804v02-00 REGI
Jan OLBRYCHT

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile

03-12-2010 REGI_AD(2010)448822 PE448.822v02-00 REGI
Filiz HYUSMENOVA

Propuneri de rezoluție

Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg