Tanja FAJON Tanja FAJON
Tanja FAJON

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membră

Slovenia - Socialni demokrati (Slovenia)

Data nașterii : , Ljubljana

Prima pagină Tanja FAJON

Președintă

D-RS
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia

Membră

CPDE
Conferința președinților de delegație
AFET
Comisia pentru afaceri externe

Membru supleant

LIBE
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
SEDE
Subcomisia pentru securitate și apărare
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Activități recente

Controlul democratic al platformelor de socializare și protecția drepturilor fundamentale (dezbatere) SL

10-02-2021 P9_CRE-PROV(2021)02-10(3-179-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență (A9-0214/2020 - Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru) SL

09-02-2021
Explicații scrise ale votului

Z veliko mero upanja in pričakovanj sem danes glasovala za sprejetje dobrih 723 milijard evrov vrednega sklada za okrevanje in odpornost v Evropskem parlamentu – najpomembnejše strateško-razvojne, socialno pravične in zeleno-digitalne evropske družbene pogodbe naslednjih desetletij. Sloveniji bo iz sklada na voljo do 5,2 milijarde evrov. Nujno potrebno okrevanje in obnova Evrope po pandemiji se tako lahko prične. Globoka ne samo gospodarska ampak tudi socialna kriza, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa, je razkrila kako krhko je človeštvo in kako dolgoročno nevzdržen je naš način življenja. A izzive, s katerimi smo soočeni, moramo obrniti v priložnosti in zgraditi Evropo, ki bo drugačna - moderna, zelena, digitalna, socialno pravična in prijazna vsem generacijam, trajnostno vdzržna in gospodarsko napredna. Mehanizem za obnovo in razvoj bo za doseganje teh ciljev ključen. Najpomembnejše je zato doseči najširše družbeno-politično soglasje o tem, kako te evropske milijarde evrov porabiti pametno, v kaj in s kakšnim ciljem investirati. Pri tem načrtu namreč ne gre zgolj za nek seznam investicij in programov. Načrt mora biti strateško oblikovan, vezan pa mora biti na ključne strukturne reforme. Te morajo nujno naslavljati medsebojno povezane prioritete, naslavljati pa morajo tako podnebne spremembam in doseganje ogljične nevtralnosti do leta 2050, kot tudi digitalni prenovi.

Arestarea lui Alexei Navalnâi (B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, B9-0094/2021, B9-0095/2021) SL

21-01-2021
Explicații scrise ale votului

Sama močno podpiram osnovno ustavno načelo pravice do svobode izražanj in zborovanj, če so ti demokratični, mirni, legitimni.
Ob razmerah v Rusiji sem zato zaskrbljena. Zlasti zaradi krčenja prostora za demokratično opozicijo in civilno družbo, svobodne medije ter vsesplošnega kršenja temeljnih svoboščin. Poskus umora in pregon opozicijskega politika, sicer glasnega kritika oblasti, Alekseja Navalnega in zatiranje njegovih podpornikov je politično motivirano in v nasprotju z mednarodnopravnimi zavezami Rusije, predstavlja pa tudi kršenje Evropske konvencije o človekovih pravicah ter Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah.
Zato sem glasovala za resolucijo, saj podpiram poziv k vzpostavitvi sankcij zaradi poskusa umora, političnega pregona in aretacije Navalnega, in hkrati k oblikovanju nove strategije EU do Rusije, ki bo slonela na podpori civilni družbi ter spodbujanju demokratičnih vrednot, pravne države, temeljnih svoboščin in človekovih pravic.

Tanja FAJON
Tanja FAJON

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Ob svetovnem dnevu redkih bolezni vas vabim, da se nam pridružite pri osveščanju. V @Europarl_SL sem pred letom dni vzpostavila mrežo zagovornikov. Danes nas je že okoli 40. Z @eurordis tesno sodelujemo pri oblikovanju politik EU za boljše obvladovanje in zdravljenje bolezni. https://t.co/VgiDatSisZ 

Se opravičujem @Nova24TV. Očitno je prišlo do nesporazuma, na katerega nisem imela ne časa in ne priložnosti vplivati. Nobenega navodila o prepovedi snemalcu z moje strani ni bilo. Vsi novinarji in mediji so na naših novinarskih dogodkih dobrodošli. https://t.co/0SEMi5vMgw 

Pripravili smo dober alternativni nac načrt za okrevanje in odpornost. Ta Sloveniji omogoča, da s spodbudo EU sredstev nadoknadi izgubljeno v epidemiji in pomaga gospodarstvu k okrevanju. Končno je tudi PV slišal naš poziv, da odpre javno razpravo o NNOO. Ne zamudimo priložnosti! https://t.co/Lj9wixlzaM 

Contact

Bruxelles

Strasbourg