Catherine BEARDER : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membră

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Regatul Unit)

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru dezvoltare regională

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru comerț internațional
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
 • 19-01-2012 / 20-01-2013 : Comisia pentru transport și turism
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru comerț internațional

all-activities 

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive  
- INTA_AD(2014)524661 -  
-
INTA 
AVIZ referitor la asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020  
- REGI_AD(2012)478368 -  
-
REGI 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile  
- INTA_AD(2013)508023 -  
-
INTA 
AVIZ referitor la promovarea dezvoltării prin intermediul comerțului  
- INTA_AD(2013)498043 -  
-
INTA 
AVIZ referitor la responsabilitatea socială a întreprinderilor: un comportament responsabil și transparent al întreprinderilor și o creștere economică durabilă  
- INTA_AD(2013)497944 -  
-
INTA 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la protejarea persoanelor care suferă de autism împotriva hărțuirii  
- P7_DCL(2013)0024 - Caducă  
Phil BENNION , Catherine BEARDER , Nessa CHILDERS , Nathalie GRIESBECK , Fiona HALL , Marian HARKIN , Danuta JAZŁOWIECKA , Jörg LEICHTFRIED , Bill NEWTON DUNN , Thomas MANN , Phil PRENDERGAST , Rebecca TAYLOR , Roberts ZĪLE , Angelika WERTHMANN  
Data deschiderii : 09-12-2013
Data limită : 09-03-2014
Numărul de semnatari : 156 - 09-03-2014
Declaraţie scrisă privind protecţia ecosistemelor fragile şi a speciilor aflate în pericol  
- P7_DCL(2010)0024 - Caducă  
Catherine BEARDER , Michael CASHMAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Bas EICKHOUT  
Data deschiderii : 19-04-2010
Data limită : 09-09-2010
Numărul de semnatari : 234 - 09-09-2010

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  02M121
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M06071
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Adresă poştală 

  European Parliament
  Rue de Trêves
  Willy Brandt 02M121
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: