Catherine BEARDER : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membră

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Liberal Democrats (Regatul Unit)

Chestor 

 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Parlamentul European
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Parlamentul European

Membru 

 • 01-07-2014 / 02-10-2016 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 02-07-2014 / 16-01-2017 : Biroul Parlamentului European
 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Chestori
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 03-10-2016 / 20-11-2016 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Biroul Parlamentului European
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Chestori
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru dezvoltare
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud
 • 21-11-2016 / 18-01-2017 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru dezvoltare
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE  
- FEMM_AD(2016)578529 -  
-
FEMM 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la o politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii  
- ENVI_AD(2018)623609 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027  
- ENVI_AD(2018)629529 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii  
- ENVI_AD(2018)623622 -  
-
ENVI 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore 
Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la creșterea gradului de sensibilizare a publicului cu privire la Directiva UE privind asistența medicală transfrontalieră  
- P8_DCL(2016)0054 - Caducă  
Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA  
Data deschiderii : 09-05-2016
Data limită : 09-08-2016
Numărul de semnatari : 64 - 28-07-2016
Declaraţie scrisă referitoare la poluarea cu microparticule de plastic  
- P8_DCL(2016)0006 - Caducă  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Data deschiderii : 01-02-2016
Data limită : 01-05-2016
Numărul de semnatari : 340 - 02-05-2016
Declaraţie scrisă referitoare la vânătoarea de trofee  
- P8_DCL(2016)0003 - Caducă  
Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES  
Data deschiderii : 18-01-2016
Data limită : 18-04-2016
Numărul de semnatari : 134 - 19-04-2016

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Declaraţii de participare a deputaţilor, în urma unei invitaţii, la evenimente organizate de terţi 

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  02M121
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M06071
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Adresă poştală 

  European Parliament
  Rue de Trêves
  Willy Brandt 02M121
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: