Căutare

Asistenți Tip Deputați
Sean O SHEA
Asistenți locali
Mick WALLACE
Barbara Anne O'BRIEN
Asistenți locali
Billy KELLEHER
Edwin O'CONNELL
Asistenți acreditați
Giuliano PISAPIA
Laura O'CONNOR
Asistenți acreditați
Ciarán CUFFE
Elizabeth O'DEA
Asistenți locali
Grace O'SULLIVAN
Louis O'HARA
Asistenți locali
Chris MACMANUS
Eadaoin Brid O'SULLIVAN
Asistenți acreditați
Clare DALY
Maxime OBE
Asistenți acreditați (grupare)
Hildegard BENTELE
Stefan BERGER
Daniel CASPARY
Christian DOLESCHAL
Lena DÜPONT
Christian EHLER
Markus FERBER
Michael GAHLER
Jens GIESEKE
Niclas HERBST
Monika HOHLMEIER
Peter JAHR
Peter LIESE
Norbert LINS
David McALLISTER
Marlene MORTLER
Angelika NIEBLER
Markus PIEPER
Dennis RADTKE
Christine SCHNEIDER
Sven SCHULZE
Andreas SCHWAB
Ralf SEEKATZ
Sven SIMON
Sabine VERHEYEN
Axel VOSS
Marion WALSMANN
Manfred WEBER
Rainer WIELAND
Ondrej OBERGRUBER
Prestatori de servicii
Mikuláš PEKSA
Claudia OBERHAUSER
Asistenți locali
Angelika NIEBLER
Încărcați mai mult
Asistenți pentru vicepreședinție/pentru funcția de chestor
Asistenții vicepreședinților și chestorilor sunt agenți temporari ai Parlamentului European care asistă vicepreședintele sau chestorul în exercitarea atribuțiilor sale specifice, în special în contextul reuniunilor Biroului, ale chestorilor sau ale grupurilor de lucru ale acestora, precum și al portofoliilor lor specifice. Ei lucrează sub îndrumarea și autoritatea vicepreședintelui sau chestorului de care aparțin și, de asemenea, îl pot însoți în misiuni, sub rezerva unor condiții specifice stabilite de către Birou.
Asistenți acreditați
Asistenții parlamentari acreditați (APA) sunt persoane selecționate de către un deputat european sau de către mai mulți deputați europeni (reuniți într-un grup) și angajate printr-un contract încheiat direct cu Parlamentul European (PE). Aceștia lucrează în birourile Parlamentului, în unul dintre cele trei locuri de desfășurare a activității – Bruxelles, Strasbourg sau Luxemburg – și îi asistă direct pe deputați în activitatea lor, sub conducerea și autoritatea acestora și pe baza încrederii reciproce.
Asistenți locali
Asistenții locali sunt persoane fizice care au încheiat contracte de muncă cu deputații pentru a le oferi asistență în statele membre în care au fost aleși. Aceste contracte sunt conforme cu legislația națională a statului membru în cauză.
Prestatori de servicii
Un furnizor de servicii este o persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract de prestări servicii cu un deputat pentru a-i oferi asistență în statul membru în care a fost ales. Serviciile care urmează să fie prestate trebuie să fie specifice și detaliate și să aibă legătură directă cu exercitarea mandatului deputatului. Contractul respectiv respectă legislația națională a statului membru în cauză.
Agenți de plată
Agenții de plată sunt persoane fizice sau juridice autorizate în mod corespunzător într-un stat membru pentru a gestiona în calitate profesională aspectele fiscale și de securitate socială (în temeiul legislației naționale a statului membru și, dacă este cazul, al dreptului Uniunii) care decurg din contractele de muncă sau din contractele de prestări servicii încheiate de deputat.
Stagiari
Stagiarii sunt persoane care au încheiat un acord de stagiu cu un deputat. Aceste stagii sunt o ocazie de a contribui la educația și formarea profesională europeană și de a promova o mai bună înțelegere a modului în care funcționează instituția și pot fi efectuate atât în birourile Parlamentului, cât și în statul membru în care a fost ales deputatul.
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Dispoziții privind personalul.